Florence verhuist cliënten om kwaliteit van zorg te garanderen

Florence verhuist cliënten om kwaliteit van zorg te garanderen

Florence heeft het voornemen om 46 cliënten met een intensieve zorgvraag te verhuizen naar een andere locatie binnen Florence. Het gaat om cliënten die zware verpleeghuiszorg ontvangen. Doel van de verhuizing is om ook op termijn de kwaliteit van zorg te kunnen blijven garanderen en kennis en kunde te bundelen. Het gaat om 16 bewoners van woonzorgcentrum Loosduinse Hof in Den Haag en om 30 bewoners van de expertisecentra Westhoff in Rijswijk en Gulden Huis in Den Haag. De achtergrond van de verhuizingen is per locatie verschillend.

 

Loosduinse Hof

Bij Loosduinse Hof aan de Glenn Millerhof zijn het gebouw en het personeelsbestand onvoldoende ingericht om ook op termijn de kwaliteit van zorg te kunnen bieden voor de intensieve zorgvraag (ZZP 5 en hoger) van de betreffende zestien bewoners. De komende maanden bekijkt Florence of de 45 cliënten met reguliere verpleeghuiszorg (ZZP 4) kunnen blijven wonen in Loosduinse Hof. De 31 cliënten die alleen persoonlijke en huishoudelijke verzorging (ZZP 1 t/m 3) ontvangen, kunnen sowieso blijven wonen in Loosduinse Hof. Bestuurder Ben van Gent: “Vanwege de stelselwijzigingen in de zorg hebben we in korte tijd te maken gekregen met bewoners die een zwaardere zorgvraag hebben. Loosduinse Hof is altijd een huis van de wijk geweest. Dat is de kracht van Loosduinse Hof. Het lukt niet om die functie te verenigen met intensieve verpleeghuiszorg. Het gebouw en de beschikbare functieniveaus van medewerkers zijn onvoldoende ingericht op zorg aan mensen met een intensieve zorgvraag. Wij vinden dat cliënten recht hebben op de best mogelijke zorg en verhuizen hen daarom naar een woonomgeving die wel recht doet aan hun behoeften.”

Westhoff en Gulden Huis

Bij de expertisecentra Westhoff en Gulden Huis gaat het om dertig cliënten binnen de expertise Complexe Somatiek.  Dit is speciale, intensieve zorg voor ouderen die te maken hebben met meerdere lichamelijke ziekten tegelijk. Gulden Huis kent twee afdelingen complexe somatiek en Westhoff één. Florence heeft het voornemen om de cliënten Complexe Somatiek die in Westhoff wonen te verhuizen naar Gulden Huis. Voordat een definitief besluit genomen wordt, gaat Florence eerst nog een dialoog aan met een afvaardiging van bewoners en familie. “Wij werken voortdurend aan het borgen van de kwaliteit van zorg. Voor Complexe Somatiek zijn wij tot de conclusie gekomen dat we deze expertise het beste vanuit één locatie kunnen aanbieden,” legt Van Gent uit. “Zo bundelen we deze hoog gespecialiseerde kennis en kunde. Hierdoor versterken we de kennisuitwisseling tussen medewerkers en kunnen we in deze krappe arbeidsmarkt een professionele bezetting met gespecialiseerde medewerkers realiseren. Deze aanpak komt direct ten goede aan de kwaliteit van zorg voor de bewoner. Zij ontvangen het juiste antwoord op hun intensieve zorgvraag.”

 

Bewoners en medewerkers zijn geïnformeerd

Alle bewoners, hun eerste contactpersonen en medewerkers zijn afgelopen woensdag via bijeenkomsten geïnformeerd. De komende tijd worden er ook individuele gesprekken gevoerd met de bewoners, eerste contactpersonen en medewerkers. Van Gent: “Wij realiseren ons dat dit een grote impact heeft op de betreffende bewoners. We zullen er alles aan doen om ze daarin goed te begeleiden. Ook voor de medewerkers spannen we ons intensief in om hen te kunnen herplaatsen indien mogelijk.

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.