Florence werkt mee aan oplossing voor dure verpleegkundige zorg

Florence werkt mee aan oplossing voor dure verpleegkundige zorg

De vijf thuiszorgaanbieders Zuidzorg, Fundis, Espria, Sensire en Florence hebben zich verenigd in de nieuwe coöperatieve vereniging Thuis&Veilig. Het samenwerkingsverband is opgezet om de acute zorgvragen in heel Nederland in de avond, nacht en weekenden zo efficient mogelijk te organiseren. Door met elkaar samen te werken en ook de samenwerking op te zoeken met verzekeraars en onder andere huisartsenposten in de regio’s, wordt de zorg doelmatiger. De dure vorm van verpleegkundige zorg wordt daarmee beter betaalbaar, dan wanneer elke zorgaanbieder de acute zorg zelf regelt.

Afspraken maken

De zorgorganisaties gaan vanaf 1 januari 2018 samenwerken om de nu verliesgevende zorgverlening buiten kantooruren overeind te houden en financieel gezond te maken. Het idee: per regio wordt een aanbieder op basis van kwaliteit en prijsweging geselecteerd. Deze verzorgt de acute zorg voor alle aangesloten leden in het desbetreffende gebied. Met de verzekeraars worden afspraken gemaakt over de aanpak en de financiering van deze zorg. Het op deze manier organiseren van de acute zorg gaat naar verwachting ook de druk op de (duurdere) spoedeisende hulp en huisartsenposten verminderen. Mensen worden sneller thuis geholpen. De zorg wordt beter betaalbaar.

Acute zorg beter regelen

Door de krachten te bundelen wordt de acute zorg voor mensen ook beter geregeld. In de avonden, nachten en weekenden kunnen mensen altijd snel terecht met hun verpleegkundige zorgvraag. In de praktijk verandert er niet veel: mensen kunnen het voor hen bekende telefoonnummer blijven bellen bij een acute zorgvraag. Op termijn willen Zuidzorg, Fundis, Espria, Sensire en Florence ook tot één landelijk telefoonnummer komen. Dat is bedoeld voor mensen die voor het eerst te maken krijgen met een acute zorgvraag, ook als ze geen zorgindicatie hebben. 

Initiatief voorgelegd

Het opzetten van de coöperatieve vereniging Thuis&Veilig mag uniek worden genoemd. Eigenlijk is er in de Nederlandse thuiszorg sprake van concurrentie. De reden dat de Zuidzorg, Fundis, Espria, Sensire en Florence nu de handen ineen slaan is omdat het moeilijk is om de dure avond, nacht- en weekendzorg gefinancierd te krijgen. Acute zorg kan volgens de thuiszorgorganisaties alleen overeind blijven als er wordt samengewerkt en versnippering wordt tegengegaan. Het initiatief is inmiddels voorgelegd aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Er wordt op zeer korte termijn een reactie verwacht. De verdere uitrol vindt de komende maanden en gedurende 2018 plaats. Andere zorgorganisaties worden op dit moment opgeroepen zich aan te sluiten zodat een landelijke dekking ontstaat.

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.