Meer duidelijkheid over toekomst Loosduinse Hof

Meer duidelijkheid over toekomst Loosduinse Hof

De nieuwe toekomst van Loosduinse Hof van Florence aan het Glenn Millerhof in Den Haag wordt steeds duidelijker: het woonzorgcentrum wordt gerenoveerd. In het nieuwe Loosduinse Hof kunnen mensen zelfstandig wonen met, indien nodig, zorg dicht bij.

Informatiebijeenkomsten 

Zorgaanbieder Florence heeft gisteren, woensdag 10 mei, alle bewoners, hun eerste contactpersonen en medewerkers van Loosduinse Hof tijdens bijeenkomsten geïnformeerd over de renovatie. De renovatie is noodzakelijk, omdat het gebouw is verouderd en niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Veel verzorgingshuizen worden sinds de invoering van het scheiden van wonen en zorg getransformeerd naar woonvormen voor mensen met een lichte zorgvraag of voor mensen met een zware zorgvraag. Loosduinse Hof wordt geschikt gemaakt voor onder anderen bewoners met een lichte zorgvraag.

Verhuizing voor bewoners met een zware zorgvraag

Voor de huidige bewoners met een zware zorgvraag (zorgzwaartepakket 4 en hoger) zoekt Florence een nieuw ‘thuis’, met de juiste zorg binnen een woonomgeving die recht doet aan hun wensen en behoeften.  Dit kan zowel binnen als buiten Florence zijn. In  Loosduinse Hof blijven wonen zal helaas niet kunnen, omdat het nieuwe Loosduinse Hof niet de zorg kan bieden die voor hen nodig is.

Keuze voor bewoners met een lichte zorgvraag

Voor de huidige bewoners met een lichte zorgvraag (zorgzwaartepakket 1 t/m 3) ligt er een keuze voor: tijdens de verbouwing in het woonzorgcentrum blijven met thuiszorg (mits hier voldoende bewoners voor zijn) of verhuizen naar een ander woonzorgcentrum. De komende maanden vinden er individuele gesprekken plaats om de persoonlijke keuzes in kaart te brengen en alle bewoners te begeleiden bij de komende veranderingen. De huidige faciliteiten zoals het restaurant en de balie komen te vervallen.

Gevolgen medewerkers Loosduinse Hof

De nieuwe bestemming van Loosduinse Hof heeft ook gevolgen voor de huidige medewerkers. In de nieuwe situatie worden wonen en zorg gescheiden en verdwijnt de zware zorg uit het centrum. Daardoor ontstaat boventalligheid voor verzorgenden en verpleegkundigen; voor hen zijn er vacatures binnen Florence beschikbaar. Voor helpenden en ondersteunende medewerkers geldt dat er naar gestreefd wordt om samen met hen een nieuwe werkplek te vinden, waar mogelijk binnen Florence, anders buiten Florence. Florence heeft een uitgebreid sociaal plan, waarin medewerkers maximaal een jaar de tijd hebben naar een andere werkplek over te stappen.

Wijkgerichte functie

Wanneer de renovatie begint, is op dit moment nog niet precies bekend. Dat hangt af van overleg dat nu wordt gevoerd met verhuurder Staedion en de gemeente Den Haag.  Belangrijk, omdat Florence naast zelfstandige wooneenheden voor bijvoorbeeld mensen met een thuiszorgindicatie ook graag faciliteiten voor een goede wijkfunctie binnen Loosduinen wil realiseren in Loosduinse Hof. Geleidelijk verandert het woonzorgcentrum naar een huis van de wijk waar onder anderen ouderen op beschutte wijze kunnen wonen en, indien nodig, hulp kunnen krijgen van thuiszorgmedewerkers.

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.