Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap moet professionalisering wijkverpleegkundige functie versnellen

Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap versnelt professionalisering wijkverpleegkundige functie

De nieuwe wijkverpleegkundige functie verder professionaliseren. Dat is wat het nieuw opgerichte Nederlands Wijkverpleegkundig Genootschap (NWG) zich ten doel stelt. De nadruk ligt daarbij op eenduidige diagnostiek, sterke positionering in de eerste lijn en meetbaar maken van de maatschappelijke impact. Vandaag gaat dit initiatief van start met een conferentie in Utrecht.

Florence een van de initiatiefnemers

De oprichting van het NWG is een gezamenlijk initiatief van de wijkverpleegkundigen van vijf zorgorganisaties verspreid over het land: Espria (Evean, Icare en Meander), Omring, Sensire, ZZG en Florence. De besturen van deze organisaties faciliteren de wijkverpleegkundigen.

Langer zelfstandig thuiswonen

De Nederlandse samenleving erkent het belang van goede wijkverpleegkundige zorg. En wel sterker dan ooit tevoren. Reden hiervan is de nieuwe visie op gezondheid en het veranderde beeld van de ouder wordende mens. Nederlanders willen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daardoor stijgt de complexiteit van de zorgvraag in de thuissituatie. Immers, waar mensen vroeger sneller naar een woonzorgcentrum verhuisden, ervaren ze nu veelal thuis dat hun gezondheid vermindert.


Maatschappelijke impact

Wijkverpleegkundige Jolanda Roelofsen van zorgorganisatie Omring is een van de initiatiefnemers. “De wijkverpleegkundige professie verdient een stevige positie in het zorgveld. Met elkaar willen we een volwaardige beroepsgroep neerzetten. De hoogste prioriteit gaat naar een eenduidige diagnostiek voor alle wijkverpleegkundigen. Ons tweede oogmerk is het meetbaar maken van de maatschappelijke impact die wij leveren en als derde spannen we ons in voor een goede profilering in de eerstelijnszorg. Onze intensieve samenwerking met sociale wijkteams, huisartsen en ziekenhuizen vormt hierbij een belangrijke basis.”


Aantoonbare meerwaarde

Er hangt tegenwoordig nogal wat af van de wijkverpleegkundige functie, vindt Roelofsen. “Met de verschuiving van de thuiszorg van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet zijn de zorgverzekeraars immers risicodragend geworden voor deze zorg. De druk om prestaties te laten zien, is dan ook groot. Als wijkverpleegkundige zien we iedere dag de impact van ons werk bij de cliënt, wij weten dat we meerwaarde kunnen leveren. Waar het om gaat, is dat we nu tijd nodig hebben om deze impact inzichtelijk te maken. Die tijd moeten wij als wijkverpleegkundigen claimen.”


Zwaardere zorg voorkomen

Volgens Roelofsen zijn financiers geneigd de beschikbare middelen voor de inzet van de wijkverpleegkundigen te beperken. “Zij zouden juist moeten investeren in de wijkverpleegkundige om de hogere kosten van een ziekenhuis of huisarts te besparen. Wat we als NWG duidelijk moeten maken is dat een goede diagnose tijd kost. Dit is een serieuze en zwaardere taak waarvoor geld nodig is. Door aan de voorkant te investeren, bespaar je op de langere termijn omdat je zwaardere zorg voorkomt. Onze ervaring is dat die bezuiniging vele malen groter is dan de kosten die je in de beginfase investeert. De komende tijd maken we deze gegevens meetbaar."

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.