Nieuws rondom jaarrekening 2016

Jaarrekening 2016

Florence heeft deze week de jaarrekening gedeponeerd. Het verschijnen van de jaarrekening heeft even op zich laten wachten doordat Florence in 2016 een verlies boekte van 11,7 miljoen euro. Daarmee voldeed Florence in eerste instantie niet aan de voorwaarden die de huisbanken voor hun financiering stellen. De ING en de BNG hebben deze situatie voor nu geaccepteerd. 

Eenmalige en structurele oorzaken

Het verlies van 11,7 miljoen euro is veroorzaakt door een aantal eenmalige en structurele oorzaken.

  • Zo kreeg Florence in 2016 te maken met extra kosten in het kader  van de cao-afspraak over de onregelmatigheidstoeslagen over eerdere jaren. Die leverden een kostenpost van 5,5 miljoen euro op.
  • In juni 2016 werd Florence genoemd in het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) als een van de elf zorgorganisaties waarbij de zorgverlening niet op orde was. Dat leidde tot een tijdelijke daling van de instroom van nieuwe cliënten.
  • In de tweede helft van 2016 daalde ook de omzet in de thuiszorg door onder meer een cliëntenstop bij één zorgverzekeraar. Daarnaast werd de teveel geleverde thuiszorg in de eerste helft van 2016 door een aantal verzekeraars niet vergoed.
  • Tegelijkertijd moest Florence ook extra investeren om de kwaliteit van zorg te verbeteren, zoals scholing en de inzet van extra (uitzend)krachten, terwijl er ook sprake was van een hoog ziekteverzuim. 
  • Een andere bijkomend probleem is dat de zorgindicaties in vergelijking met voorgaande jaren lager zijn voor vergelijkbare cliënten. Dat betekent dat zorgorganisaties als Florence minder geld krijgen, terwijl cliënten vaak wel zwaardere (duurdere) zorg nodig hebben.

In 2017 lopen de structurele zaken door. Niet alleen Florence heeft met deze problemen te maken. Deze problematiek is voor een belangrijk deel ook een probleem voor de gehele ouderensector.

Herstelplan

Florence is vooruitlopend op de ontwikkelingen vorig jaar al begonnen met een herstelplan. Onderdeel daarvan is een investeringstop, ook wordt er gesneden in de kosten die buiten de zorg om worden gemaakt. Een van de woonzorgcentra wordt getransformeerd naar een woonvorm voor mensen met een lichte zorgvraag. 

Boventalligheid

In de jaarrekening 2016 is sprake van 87 fte (ongeveer 120 medewerkers) te verwachten boventalligheid in 2017. Dit aantal gaat over de reorganisaties die op dat moment bekend waren en ook al het medezeggenschapstraject doorlopen hadden of nog ter advisering voorlagen bij de medezeggenschapsorganen. Deze reorganisaties zijn reeds doorgevoerd en veel boventallig geworden medewerkers zijn intern herplaatst. Momenteel ligt er bij de medezeggenschapsorganen een adviesaanvraag voor de aanpassing van de topstructuur van Florence. Er zijn verder op dit moment geen concrete, nieuwe plannen inzake reductie van personeel.

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.