Reorganisaties al grotendeels plaatsgevonden

Reorganisaties al grotendeels plaatsgevonden

Florence deponeerde deze week de jaarrekening. Dat leidde gisteren tot behoorlijk wat media-aandacht. Helaas wordt er in de berichten gesproken over 120 tot 150 ontslagen die gaan vallen. Deze berichtgeving klopt niet.

Al begonnen met herstelplan

De meeste reorganisaties hebben al plaatsgevonden. Florence is vooruitlopend op de ontwikkelingen vorig jaar al begonnen met een herstelplan. In de jaarrekening 2016 is sprake van 87 fte (ongeveer 120 medewerkers) te verwachten boventalligheid. Dit aantal gaat over de reorganisaties die begin 2017 zijn begonnen en ook al het medezeggenschapstraject hebben doorlopen. Deze reorganisaties zijn dan ook al doorgevoerd en veel boventallig geworden zorgmedewerkers zijn intern herplaatst of hebben buiten Florence een andere baan gevonden.

Aanpassing topstructuur

Momenteel ligt er bij de medezeggenschapsorganen wel een adviesaanvraag voor de aanpassing van de topstructuur van Florence. Er zijn verder op dit moment geen concrete, nieuwe plannen om het personeelsaantal te verlagen. Juist binnen de zorgfuncties is Florence bezig met extra werving, zodat er meer lucht op de werkvloer komt en er minder kosten moeten worden gemaakt voor het inhuren van externen.

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.