Expertise

Onderzoek en advisering voor jonge mensen met dementie

Onderzoek en advisering voor jonge mensen met dementie

Wanneer dementie op jonge leeftijd optreedt, duurt het vaak lang voordat de diagnose wordt gesteld. Na de diagnose zijn er veel vragen over veranderingen in het functioneren en in het gedrag en over de manier waarop die veranderingen het beste kunnen worden opgevangen.


Onderzoek naar dementie op jonge leeftijd

Binnen de expertise Jonge mensen met dementie in expertisecentrum Mariahoeve van Florence wordt er onderzoek gedaan naar de precieze veranderingen. Op basis daarvan adviseren wij u en uw gezin gericht over hoe u hier mee kunt omgaan en welke zorgmogelijkheden er zijn. Voor vragen over dementie op jonge leeftijd hebben wij binnen ons expertisecentrum het Steun- en Informatiepunt Jonge mensen met Dementie (STIPJD) opgericht.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.
Bij dementie wordt vaak gedacht dat de ziekte vooral ouderen treft. In Nederland krijgen echter zo’n 15.000 mensen vóór hun 65ste...
Als dementie op jonge leeftijd optreedt, moeten u en uw gezinsleden een nieuw evenwicht zien te vinden. Medewerkers van Florence...
Florence biedt vanuit het expertisecentrum Mariahoeve ook dagopvang en dagbehandeling voor jonge mensen met dementie.
Wanneer u als jong dementerende door veranderingen in uw gezondheid, de thuissituatie of door overbelasting van uw mantelzorger...
Wanneer zelfstandig wonen niet meer verantwoord is, kunt u in expertisecentrum Mariahoeve komen wonen op onze speciaal ingerichte...
Als u meer informatie wilt over de mogelijkheden binnen Florence expertisecentrum Mariahoeve voor jonge mensen met dementie, dan...