florence labels

Cliëntenraad Oostduin

Cliëntenraad Oostduin

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner/cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen. Zowel op wijkniveau als op het Florencebrede niveau. Hiervoor heeft Florence zowel wijkcliëntenraden als een centrale cliëntenraad ingesteld. De wijze waarop dit dient te gebeuren is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ).


Wijkcliëntenraad
Florence heeft in iedere wijk een cliëntenraad ingesteld. Ook u en uw familie kunnen hieraan deelnemen. Of u nu in een locatie van Florence woont of thuis zorg van  Florence  ontvangt. Via deze cliëntenraden kunnen u én uw familie direct invloed op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence uitoefenen. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne, maar ook de begroting en de jaarrekening. Over deze onderwerpen zal de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartner van de wijkcliëntenraad is de wijkmanager. Als u thuis zorg ontvangt, kunt u uw vragen doorgeven aan uw thuiszorgmedewerker.
 
Cliëntenraad

 

Voorzitter

De heer C. Vermeulen 

 

Leden

  • Mevrouw C. Boonstra
  • De heer H. de Gruiter

  • mevrouw M. van der Hammen
  • mevrouw J. van der Spiegel

 

Manager Thuis in Haagse Hout

Mevrouw M. Buter

marja.buter@florence.nl 

 

Notulist

Mevrouw A. Soeters 

 

Meer informatie

Voor meer informatie of voor de laatste notulen neemt u contact op met de cliëntenraad via: crodn@florence.nl

 

 

 

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.
Woonzorgcentrum Oostduin biedt u verschillende woon- en zorgmogelijkheden.
Thuis voelt u zich het prettigst. Florence begrijpt dat als geen ander. Daarom bieden wij verschillende vormen van thuiszorg.
Faciliteiten U kunt gebruik maken van de diensten van de fysiotherapeut, pedicure en kapper. 
Woonzorgcentrum Oostduin ligt op landgoed Arendsdorp/Oostduin in de rustige wijk Benoordenhout. 
Een groot aantal woonzorglocaties van Florence heeft een eigen Stichting Vrienden van. Deze stichting organiseert en financieert...
Locatie
Woonzorgcentrum Oostduin
070 - 754 05 55
Goetlijfstraat 5
2596 RH Den Haag
info@florence.nl