florence labels

Jaarverslagen van Florence

Jaarverslagen van Florence

Zorginstellingen moeten elk jaar met een jaarverslag verantwoording afleggen over de prestaties op het gebied van hun zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Zo ook Florence. Dit doen wij met het plaatsen van ons jaarbericht op de website van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Verantwoordingsdocument bij CIBG

Florence deponeert haar jaarverslag elk jaar bij het CIBG. Het laatste actuele en volledige jaarverslag - en de verantwoordingsdocumenten van de jaren daarvoor - kunt u inkijken en downloaden via de website van het CIBG

 

Meer informatie over jaarverslagen

Als u meer informatie wilt over onze jaarverslagen, dan kunt u ook contact opnemen met ons Bestuurssecretariaat via nummer 070 - 754 44 55.

 

Laatste jaarverslagen van Florence

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

 

Rapportage cliënttevredenheid

Florence meet eens in de twee jaar de ervaringen van haar cliënten. De meest recente meting heeft plaatsgevonden in 2014 middels de Consumer Quality Index (CQI), een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, analyseren en te rapporteren. De rapportages van deze metingen worden hieronder weergegeven:

Florence thuiszorg

Florence psychogeriatrie

Florence somatiek

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.
Florence biedt zorg en advies, thuis en binnen de expertise- en woonzorglocaties. Dat doen wij vanuit een missie en een visie.
Florence kent twee bestuurders: Jim van Geest (voorzitter) en Ben van Gent. Zij hebben de dagelijkse leiding over de organisatie.
Florence heeft als stichting een Raad van Toezicht. Die ziet toe op de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid en adviseert.   
De stichting Zorggroep Florence is de moedermaatschappij van het concern Florence.
De Wijkcliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en onze thuiszorgcliënten.
De Ondernemingsraad behartigt de belangen van de 4.000 medewerkers van Florence. De OR van Florence bestaat uit zeventien leden.
Een hoge kwaliteit van zorg. Dat is belangrijk. We willen immers het beste voor u en de mensen om u heen. Florence beschikt over...