Jaarverslagen van Florence

Jaarverslagen van Florence

Zorginstellingen moeten elk jaar met een jaarverslag verantwoording afleggen over de prestaties op het gebied van hun zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Zo ook Florence. Dit doen wij met het plaatsen van ons jaarbericht op de website van het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Verantwoordingsdocument bij CIBG

Florence deponeert haar jaarverslag elk jaar bij het CIBG. Het laatste actuele en volledige jaarverslag - en de verantwoordingsdocumenten van de jaren daarvoor - kunt u inkijken en downloaden via de website van het CIBG

 

Meer informatie over jaarverslagen

Als u meer informatie wilt over onze jaarverslagen, dan kunt u ook contact opnemen met ons Bestuurssecretariaat via nummer 070 - 754 44 55.

 

Laatste jaarverslagen van Florence

 

Personeelssamenstelling van Florence

 

Rapportage cliënttevredenheid

Florence meet eens in de twee jaar de ervaringen van haar cliënten. De meest recente meting heeft plaatsgevonden in 2014 middels de Consumer Quality Index (CQI), een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, analyseren en te rapporteren. De rapportages van deze metingen worden hieronder weergegeven:

 

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.