‘Meten voor betere revalidatiezorg’

Florence maakt onderdeel uit van het project Meetplan. Fysiotherapeut Alma van Meurs is projectleider.

‘Meten voor betere revalidatiezorg’

Bij alle deelnemende zorgorganisaties aan het Meetplan worden alle cliënten binnen de geriatrische revalidatiezorg eenduidig in kaart gebracht. Volgens Alma van Meurs leidt dat tot persoonsgerichte revalidatiezorg waarbij sneller wordt ingespeeld op wat iemand nodig heeft. 

Kun je meer vertellen over het project?

“Het Meetplan is een project van het Universitair Netwerk voor de Care, sector Zuid-Holland waarmee in 2016 is begonnen. Samen met inmiddels tien zorgaanbieders willen we meer eenduidigheid en kwaliteit bereiken binnen de revalidatiezorg voor ouderen. Samen met een softwareleverancier hebben we een module ontwikkeld waar we allemaal mee kunnen werken. De module is met elk soort elektronisch cliëntendossier te koppelen.”

Wat is het doel van jullie project?

“Het doel is om met elkaar de revalidatiezorg voor ouderen verder te verbeteren. Daarvoor hebben we met elkaar afspraken gemaakt over welke metingen we verrichten bij alle cliënten die bij ons komen revalideren. We zijn, op basis van bestaande literatuur en ervaringen, op zes meetinstrumenten uitgekomen. Daarmee kunnen we een cliënt volledig in kaart brengen bij opname en monitoren tijdens de revalidatie. Op die manier kunnen we makkelijker bijsturen wanneer dat nodig is. Ons hogere doel is om met de meetinstrumenten veel gegevens te verzamelen die kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ook kunnen we met al die informatie gaan spiegelen. We kunnen zien welke organisatie het beste resultaat behaalt en waardoor dat komt. Soms zijn het kleine dingen die het verschil kunnen maken in leveren van kwalitatief goede zorg.”

Wat hebben jullie inmiddels gedaan?

“We hebben de module getest op gebruiksvriendelijkheid en in gebruik genomen op al onze revalidatieafdelingen. De andere zorgaanbieders gaan deze stap nu ook maken. Daarmee kunnen we allemaal op dezelfde manier onze metingen invoeren en bekijken. De resultaten worden getoond in overzichtelijke grafieken. Daarmee krijg je een heel duidelijk beeld van het revalidatieproces van elke cliënt. We hebben met elkaar de meetinstrumenten uitgekozen. De twee belangrijkste zijn USER en COMP. De USER meet de effectiviteit van de revalidatie. Het instrument laat zien hoe iemand in zijn zelfstandigheid vooruitgaat. We kijken onder meer naar iemand zijn mobiliteit, cognitie, stemming, pijn, vermoeidheid en persoonlijke verzorging. Bij dit instrument gaat het om de observatie van de verpleging én hoe iemand zelf de vooruitgang ervaart. Met de COMP meten we vooral de problemen die een cliënt zelf ervaart. Verder brengen we in kaart of iemand nog andere ziekten heeft naast de reden van opname. Bij mensen met dementie kijken we ook naar gedrag, zodat we een goed woonadvies kunnen geven voor de toekomst.”

Wat betekent dit voor de cliënt?

“De cliënt merkt het misschien niet zelf, maar wij hebben met deze manier van werken nu al een beter beeld van iemand. Tijdens onze multidisciplinaire overleggen zien we direct of iemand vooruitgaat of niet. Het staat heel inzichtelijk in het systeem: je ziet groene pijltjes omhoog en rode omlaag die duidelijk maken op welke punten het met de cliënt beter of slechter gaat. Dat helpt bij het nemen van besluiten die bijdragen aan een beter revalidatietraject. We kunnen dankzij alle metingen steeds meer zorg bieden die past bij iemands wensen en behoeften. Dat ervaart de cliënt natuurlijk zeker, want de zorg wordt daarmee persoonlijker.”

Wat levert het onderzoek de zorgmedewerkers op?

“Je krijgt als zorgmedewerker een veel completer beeld van een cliënt. Ik merk als fysiotherapeut dat ik iemand beter leer kennen dan voorheen. Je ziet daarnaast de gegevens van je collega’s vanuit hun vakgebied. Dat zorgt ervoor dat het makkelijker is om met elkaar in gesprek te gaan over een cliënt. Je snapt beter de keuzes die worden gemaakt. Dat alle gegevens zo zichtbaar in beeld zijn, helpt bij het nemen van bepaalde besluiten. We kunnen met elkaar de behandeldoelen veel beter toespitsen op wat de cliënt wenst en nodig heeft. Door te meten lever je betere en persoonsgerichtere zorg. Dat voelt voor elke zorgmedewerker fijn.”

Wie is Alma van Meurs?

  • Alma van Meurs studeerde in 2005 af als fysiotherapeut. In 2012 behaalde ze de masterstudie Fysiotherapie, geriatrie.
  • Direct na haar afstuderen ging Alma aan de slag bij Florence. Ze werkt als fysiotherapeut op de geriatrische revalidatieafdeling.
  • Daarnaast is zij werkzaam als zorgprogrammaleider voor de geriatrische revalidatiezorg van de locatie Westhoff. Ze monitort onder meer de interne zorgpaden, en borgt de processen.
  • Vanuit de Vakgroep Fysiotherapie is ze betrokken bij kwaliteitsverbetering.