Wie is Rutger van Bezooijen?

  • Rutger van Bezooijen is sinds 2013 werkzaam bij Florence. Hij begon als basisarts, volgde zijn opleiding tot specialist Ouderengeneeskunde en werd in 2016 specialist Ouderengeneeskunde. Hij werkt binnen de geriatrische revalidatie van behandelcentrum Gulden Huis met als specialisatie traumatologie.
  • In 1994 rondde hij zijn opleiding Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden af. Hij werkte vervolgens als moleculair celbioloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij deed onderzoek op het gebied van botmetabolisme (het proces van botaanmaak en -afbraak).
  • In 2001 promoveerde hij op een onderzoek naar de cellulaire veranderingen die optreden na het afnemen van het hormoon oestrogeen. Die veranderingen leiden tot een verhoogde botafbraak.
  • Rutger werkte vervolgens als postdoc aan de zeldzame botaandoeningen sclerosteose en de ziekte van Van Buchem. Dit zijn twee ziekten die worden gekenmerkt door verhoogde botgroei.
  • In 2010 rondde hij zijn opleiding Geneeskunde af aan de Universiteit Leiden en in 2016 zijn opleiding tot specialist Ouderengeneeskunde aan het LUMC.
  • Rutger is gastdocent bij de opleiding tot specialist Ouderengeneeskunde van het LUMC. Hij doceert over osteoporose bij ouderen. Daarnaast geeft hij cursussen en presentaties over osteoporose en fractuurpreventie bij de oudste ouderen via onder andere CME Online.
  • Verder is hij lid van de werkgroep Richtlijn Ontwikkeling van Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten Ouderengeneeskunde, en lid van het klankbord richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie namens Verenso.
  • Rutger doet ook in samenwerking met het LUMC diverse onderzoeken. Oudere en recentere onderzoeken zijn in te zien op de website van het universitair ziekenhuis.