Wetenschappelijke onderzoekscommissie

Florence heeft een wetenschappelijke onderzoekscommissie. Deze staat in nauw contact met het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland. Diëtist Eva Lodewijks is linking pin.

Wetenschappelijke onderzoekscommissie

Wetenschappelijke onderzoekscommissie

Om de samenwerking op gebied van onderzoek goed te begeleiden heeft Florence een wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC). De WOC van Florence bestaat uit medewerkers van verschillende disciplines. Met elkaar zorgen zij dat er beleid wordt ontwikkeld op het gebied van het doen van wetenschappelijk en toegepast onderzoek. De WOC bekijkt hoe de kwaliteit van leven van bewoners en cliënten verder kan worden verbeterd en hoe onderzoek daaraan kan bijdragen. De WOC denkt verder mee over hoe nieuwe wetenschappelijke inzichten in de dagelijkse praktijk kunnen worden doorgevoerd. De WOC houdt zich niet alleen bezig met het maken van beleid, maar stimuleert medewerkers ook om onderwerpen voor onderzoek aan te dragen. De WOC ondersteunt bij het maken van voorstellen en het aanvragen van gelden om het onderzoek te kunnen uitvoeren.

Universitair Netwerk voor de Caresector

De wetenschappelijke onderzoekscommissie is voortgekomen uit het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (UNC-ZH), waar Florence onderdeel van is. Met een WOC kan er vanuit een zorgorganisatie makkelijker verbinding worden gelegd met de wetenschap. Het UNC-ZH is een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en elf zorginstellingen in Zuid-Holland. Het UNC-ZH initieert, faciliteert en voert zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek uit. Het gezamenlijk uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek heeft als doel de kwaliteit van leven van cliënten en de kwaliteit van zorg verder te verbeteren én de thuiszorg en de verpleeghuiszorg beter op elkaar aan te laten sluiten.

Linking pin tussen wetenschap en praktijk

Florence heeft diëtist Eva Lodewijks aangesteld als linking pin. Vanuit die functie vormt zij de brug tussen wetenschap en praktijk. Ze initieert en coördineert onderzoek en onderwijsactiviteiten en overlegt hiervoor onder meer met de WOC en het Universitair Netwerk voor de Care, sector Zuid-Holland. Daarnaast houdt zij overzicht wie er binnen Florence welk onderzoek doet.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd in de onderzoeken gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor ouderen? Of heeft u ideeën? U kunt contact opnemen met de wetenschappelijke onderzoekscommissie of met linking pin Eva Lodewijks via woc@florence.nl

Wie is Eva Lodewijks?

  • Eva Lodewijks behaalde in 2006 haar opleiding Health Science, Diëtist aan de Hogeschool van Amsterdam.
  • In 2018 rondde ze aan de Universiteit van Amsterdam haar master Evidence Based Practice in Health Care af.
  • Sinds 2015 werkte ze bij Florence als diëtist. Daarnaast is ze benoemd tot linking pin van de WOC.