Wijkcliëntenraden en Centrale Cliëntenraad

 

Meebeslissen over belangrijke zaken

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner/cliënt invloed heeft op de beslissingen die wij nemen. Florence heeft daarom zowel Wijkcliëntenraden als een Centrale Cliëntenraad ingesteld. De wijze waarop dit moet worden georganiseerd, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). De leden van de Wijkcliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad denken en praten mee en adviseren Florence. Over het beleid én de dagelijkse gang van zaken binnen onze organisatie. Met als doel: de zorg- en dienstverlening van Florence blijven verbeteren.

 

Wijkcliëntenraden

Florence heeft in iedere wijk een cliëntenraad ingesteld. Of u nu op een van de locaties van Florence woont of thuiszorg ontvangt, via deze cliëntenraden kunnen u én uw familie meepraten en -denken over het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Denkt u daarbij aan onderwerpen als veiligheid, gezondheid en hygiëne, maar ook de begroting en de jaarrekening. Over deze onderwerpen geeft de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies. De gesprekspartner vanuit Florence voor de wijkcliëntenraad is de wijkmanager. Als u vragen heeft voor de wijkcliëntenraad, kunt u het beste contact opnemen met de receptiemedewerkers van de locatie waar u woont. Zij kunnen u naar de voorzitter doorverwijzen. Als u thuiszorg ontvangt, kunt u uw vragen doorgeven aan uw thuiszorgmedewerker.

 

Centrale Cliëntenraad

Florence heeft daarnaast een Centrale Cliëntenraad (CCR). De deelnemers aan de CCR zijn (gemandateerde) afgevaardigden van de wijkcliëntenraden. Zij beslissen mee over het beleid dat de gehele organisatie van Florence betreft. Ook geven zij gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies. De Centrale Cliëntenraad behandelt zaken die wijkoverstijgend zijn en waarover de bestuurders van Florence beslissingen nemen. De CCR heeft een vijftal commissies: Financiën, Zorg en Welzijn, Thuiszorg, Wet en Regelgeving en Bouw en Wonen. Deze commissies bereiden adviezen aan de bestuurders voor. De raad ontvangt ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Bij vragen kunt u de ambtelijk secretaris raadplegen. De actuele samenstelling van de CCR staat hieronder vermeld.

 

Dagelijks bestuur Centrale Cliëntenraad

De heer mr. dr. P.C. Lagas, voorzitter

Mevrouw C. Boonstra, wijkcliëntenraad Benoordenhout/Archipel

De heer N. Rost, secretaris, wijkcliëntenraad Wenckebach

         

Leden

De heer H.A.M. Brouwers RA, wijkcliëntenraad Voorschoten 

De heer E.W. van Deutekom, wijkcliëntenraad Vredenburch 

Mevrouw M.K. van Dijk, wijkcliëntenraad Loosduinen (Uitzicht, Dekkersduin, Duinhage)

De heer D. Hoogwater, wijkcliëntenraad Gulden Huis

Mevrouw drs. H.M. Hubert van Blijenburgh - Verhey, wijkcliëntenraad Wassenaar

De heer G.H.M.J. Mulders, wijkcliëntenraad Mariahoeve

Mevrouw L. Suiker, wijkcliëntenraad Houthaghe

Mevrouw O. de Steur, wijkcliëntenraad CoornhertCentrum

Mevrouw I.I. van der Wal, wijkcliëntenraad Voorburg

Mevrouw G.W. van der Wel, wijkcliëntenraad Nieuw Rijswijk

De heer W. Wories, wijkcliëntenraad Westhoff

 

Ambtelijk secretaris
Mevrouw drs. L.M. Schorno-van Koppen
Locatie: Laan van Vredenoord, Rijswijk
Telefoon: 070 - 754 45 19
E-mail: loes.schorno@florence.nl

 

 

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.