Over Stichting Florence Wenst

Stichting Florence Wenst zet zich in voor de bewoners en cliënten van de woonzorgcentra van Florence.

Over Stichting Florence Wenst

Kwaliteit van leven verbeteren

De missie van Stichting Florence Wenst is om de kwaliteit van leven én de zelfredzaamheid van de bewoners, cliënten en buurtbewoners van de woonzorgcentra van Florence verder te verbeteren. Stichting Florence Wenst opereert onder een eigen onafhankelijk bestuur en is onderdeel van de Stichting Zorggroep Florence

Actieve fondsenwerving

Florence Wenst doet actief aan fondsen- en sponsorwerving. Onze visie is dat we alleen met behulp van giften van particulieren, bedrijven en fondsen in staat zijn om mooie resultaten te bereiken. Denkt u hierbij aan activiteiten, ontmoetingen en beweegprojecten. Florence heeft een speciaal Wensenprogramma opgesteld dat wij samen met diverse samenwerkingspartners willen realiseren.

Bestuur Florence Wenst

Het bestuur van Florence Wenst is sinds 1-4-2015 als volgt samengesteld:

 

  • Vincent Dielwart, voorzitter, voormalig btw-adviseur bij KPMG
  • Jaap Haeck, penningmeester, fiscalist en predikant.
  • Peter van Keulen, bestuurslid, oprichter van Public Matters
  • Saskia van Kleef, bestuurslid
  • Eric Eggink, bestuurslid

Het bestuur van Florence Wenst krijgt op interim basis ondersteuning van Sandra Schouten, beleidsadviseur Florence.

Ambassadeurs Florence Wenst

Florence Wenst werkt samen met drie ambassadeurs: musicus en presentator Gregor Bak, actrice en toneelregisseuse Guusje Eijbers en oud-atlete en televisiepresentatrice Olga Commandeur. Zij vertellen graag meer over wat hun redenen zijn om ambassadeur te zijn. 

Samenwerking met Vriendenstichtingen

Stichting Florence Wenst werkt samen met de diverse Vriendenstichtingen van Florence. Elke Stichting Vrienden Van zet zich specifiek in voor een van de woonzorglocaties van Florence. Florence Wenst en de Vriendenstichtingen overleggen drie keer per jaar om de fondsenwerving op elkaar af te stemmen. Diverse projecten worden samen mogelijk gemaakt. Het gaat hierbij om diverse extra activiteiten, faciliteiten en voorzieningen van de desbetreffende woonzorglocatie. Lees meer over de Stichting Vrienden Van.

Verantwoording en gedragscode

De Stichting Florence Wenst houdt zich aan de Gedragscode van het Instituut. De wijze waarop stichting Florence omgaat met fondsenwerving, het beheer, de besteding en de verantwoording ervan wordt toegelicht in het ANBI Beleidsplan Stichting Florence. De Stichting Florence Wenst is door de Belastingdienst aangewezen als goed doel (Algemeen Nut Beogende Instelling). Met deze erkenning zijn giften en uitkeringen vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Jaarverslag en jaarrekening Florence Wenst

Het jaarverslag, de jaarrekening en de infographic van Stichting Florence Wenst geven een overzicht van de doelen, de bereikte resultaten en de financiële verantwoording.

Rekeningnummer Florence Wenst

Donaties en giften zijn zeer welkom. U kunt deze overmaken op rekeningnummer NL 67 RABO 030 359 95 37 ten name van Stichting Florence Wenst.

Contact met Florence Wenst

Als u vragen heeft, vriend of partner wilt worden, meer informatie nodig heeft of mogelijk ideeën voor nieuwe sponsoracties wilt voorleggen, neemt u dan gerust contact op met Stichting Florence Wenst via florencewenst@florence.nl

 

Bel mij terug

*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.