Raakt de zorg voor ouderen ook u?

De wijkcliëntenraad van zorgcentrum De Mantel zoekt nieuwe leden.

Wijkcliëntenraad De Mantel zoekt nieuwe leden

Vertegenwoordiging belangen

De wijkcliëntenraad (WCR) van woonzorgcentrum De Mantel vertegenwoordigt de belangen van de bewoners van De Mantel en van de thuiszorgcliënten van Florence in Voorburg. De WCR is zowel op beleids- als op uitvoerend niveau betrokken bij de ontwikkelingen in de zorg én bij de dagelijkse praktijk. Op grond van de Wet op de medezeggenschap brengen zij advies uit over alle zaken die de zorg- en leefsituatie van de bewoners en cliënten raken. De WCR voert overleg met het management, zowel op centraal als lokaal niveau en onderhoudt contact met bewoners, familieleden, mantelzorgers en personeel.

Meer informatie

Wilt u lid worden van de WCR? Wij informeren u graag over deze belangrijke, uitdagende, boeiende, veel omvattende taak. Wij nodigen u uit contact op te nemen met Inez van der Wal voor een informatief gesprek via telefoonnummer: 06 - 47 76 29 90. U kunt ook mailen naar iwal@casema.nl