Mooie rapportcijfers voor wijkverpleging Florence

Onder de medewerkers en cliënten van de wijkverpleging is een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. 

Mooie rapportcijfers voor wijkverpleging Florence

De wijkverpleging van Florence wordt gewaardeerd met een 8,3 en de medewerkers zelf met een 8,6. Dat blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat is gehouden onder de cliënten van de wijkverpleging. Ruim 56 procent beveelt de thuiszorg van Florence actief aan bij anderen.

Waardering en complimenten

Het klanttevredenheidsonderzoek vond plaats van juli tot en met december 2021. Cliënten van de wijkverpleging konden in die periode meedoen aan een enquête en de vragen schriftelijk of online invullen. In totaal deden 243 cliënten mee aan het onderzoek. Er werden de nodige complimenten uitgedeeld; van ‘prettig contact’ en ‘liefdevol’ tot ‘goede verzorging’ en ‘ik voel mij veilig en beschermd’. Florence werd op meerdere onderdelen gewaardeerd. Zo kreeg het omgaan met een ziekte/aandoening een 8,4, aandacht geven een 9, deskundigheid een 8,8 en aandacht hebben voor de gezondheid een 8,9.

Verbeterpunten

Florence is trots op deze mooie cijfers. Natuurlijk gaf het klanttevredenheidsonderzoek ook punten aan die nog verder verbeterd kunnen worden. Zo gaven de cliënten aan dat de zorg en ondersteuning nog beter wordt als de thuiszorgmedewerkers op het afgesproken tijdstip langskomen (werd gewaardeerd met een 7,8). Cliënten gaven aan het prettig te vinden als er even wordt gebeld als de geplande tijd niet wordt gehaald. Thuiszorgmedewerkers komen soms ook iets te gehaast over en het overleggen met mantelzorgers kan beter.

Thuiszorg past bij manier van leven

Van de cliënten gaf 90 procent aan zich op hun gemak te voelen bij de zorgmedewerkers. Op de vraag of de zorg ook past op de manier waarop de cliënt wil leven, gaf 81 procent een 8 of hoger. Voor Florence zijn alle waarderingen belangrijk, maar deze laatste misschien nog een beetje extra. Florence wil namelijk dat iedereen zoveel mogelijk het leven kan blijven leiden dat hem of haar lief is. De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek worden meegenomen in het verder verbeteren van de zorg, zodat die nog meer gaat passen bij de persoonlijke manier van leven van elke cliënt.

Werken in de thuiszorg van Florence? Kijk op www.florence.nl/werkenbij.