Revalideren in Gulden Huis Den Haag

Verpleeghuis Gulden Huis in Den Haag is een aangename plek om te herstellen en te revalideren.

Revalideren in Gulden Huis Den Haag

Revalidatie en herstel voor ouderen

Binnen verpleeghuis Gulden Huis is er een afdeling die zich volledig richt op de geriatrische revalidatie- en herstelzorg. Dit is zorg die speciaal is bedoeld voor ouderen. U kunt binnen Gulden Huis herstellen na bijvoorbeeld een ziekte of een ziekenhuisopname. Het Gulden Huis werkt samen met diverse ziekenhuizen in Den Haag. In de praktijk betekent dit dat u snel bij ons terecht kunt. Meestal neemt de revalidatieperiode zo’n zes weken in beslag. 

Revalideren na een longaanval

Florence is daarnaast gespecialiseerd in de behandeling van longaandoeningen als COPD en astma. Binnen Gulden Huis kunt u dan ook onder deskundige begeleiding revalideren na een longaanval bij COPD.

Hoeft u niet te revalideren, maar heeft u wel een longaandoening? Binnen de dagbehandeling van Gulden Huis bieden wij een zogeheten reactiveringsprogramma aan. Hiermee proberen we samen met u een een verdere achteruitgang of een ziekenhuisopname te voorkomen.

Meer informatie revalideren binnen Gulden Huis

Voor meer informatie over de mogelijkheden van revalideren binnen verpleeghuis Gulden Huis kunt u contact met ons opnemen via info@florence.nl of bellen met 070 - 41 31 000.