Roparun schenkt koppelbedden

Stichting Roparun schenkt Florence zes koppelbedden.

Roparun schenkt Florence koppelbedden

Roparun schenkt koppelbedden

Als echtpaar bij elkaar slapen. Of als dochter bij je moeder met dementie logeren, zodat ze zich rustiger voelt. Om dit soort momenten te kunnen realiseren, schenkt Stichting Roparun Florence zes koppelbedden. Hiermee kan in de verpleeg- en verzorgingshuizen heel eenvoudig van een eenpersoonsbed een tweepersoonsbed worden gemaakt.

Koppelbedden

De koppelbedden zijn door de teamleider van het KPN team van Stichting Roparun op 14 januari overhandigd aan Anja Jonkers, directeur intramurale zorg van Florence. “We zijn ontzettend dankbaar voor deze mooie en belangrijke gift”, zegt Anja. “De koppelbedden gaan voor de cliënten in onze verzorgings- en verpleeghuizen én hun naasten van grote betekenis zijn. Familieleden willen bijvoorbeeld soms graag bij hun naaste blijven die terminaal is. Vaak gaat het om de partner van de cliënt. Maar ook andere familieleden of vrienden krijgen hiermee de kans om er voor hun naaste te zijn.”

Van waarde voor persoonsgerichte zorg

De verwachting is dat de koppelbedden binnen de locaties van Florence uiteindelijk zo’n driehonderd keer per jaar worden ingezet. Binnen een aantal locaties kan dat al, maar die capaciteit is niet voldoende. Met die reden heeft Floren​ce samen met het Netwerk Palliatieve Zorg en Stichting Transmurale zorg, een aanvraag ingediend bij Stichting Roparun en voor een aantal extra faciliteiten een beroep gedaan op een partnerbijdrage van Fonds1818. Met deze gift is duidelijk gemaakt dat de koppelbedden van toegevoegde waarde zijn voor het leveren van goede en persoonsgerichte zorg. De zes koppelbedden die de Stichting Roparun schenkt, gaan gedeeld worden met meerdere woonzorglocaties.

Angst- en eenzaamheidsgevoelens verminderen

“Met de koppelbedden kunnen we cliënten en naasten de kans bieden nog zoveel mogelijk het leven te leiden dat hen lief is”, zegt Anja Jonkers. “Dat is voor iedereen belangrijk. Het verbetert de kwaliteit van leven.” Naast de mogelijke intimiteit tussen de cliënten en hun familieleden dragen de koppelbedden ook op een andere manier bij. “Als iemand die je lief is, blijft slapen, kunnen bijvoorbeeld gevoelens van eenzaamheid verminderen. Ook kunnen angstgevoelens en onbegrepen gedrag bij cliënten minder worden als er iemand vertrouwd bij zich is.”

Roparun voor waardevolle dagen

Stichting Roparun heeft de aanvraag van Florence gehonoreerd, omdat deze bijdraagt aan hun eigen missie: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.’ De stichting haalt jaarlijks geld op met het evenement Roparun. Dit is een estafetteloop met startlocaties in Parijs, Bremen en Almelo en een gezamenlijke finish in Rotterdam. Een Roparunteam bestaat uit 24 personen; 8 lopers, 4 fietsers, 6 chauffeurs plus 6 ondersteuning (masseur en catering).  De lopers lopen ieder gemiddeld 65 kilometer. De teams die meedoen, worden gesponsord. Dit leverde in 2019 ruim 138 miljoen euro op.