Samen op de Haagse Toeâh: inspiratie voor toekomstig beleid én nieuwe projecten

5-10-2015
Samen op de Haagse Toeâh: inspiratie voor toekomstig beleid én nieuwe projecten

Als je als organisatie op een mooie manier met andere zorg- en welzijnspartijen en wijkbewoners samenwerkt, dan wil je dat graag aan iedereen vertellen. En dan wil je de participatieprojecten die bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen en die vereenzaming tegengaan, zeker laten zien aan medewerkers van de gemeente waarbinnen deze initiatieven plaatsvinden. Dat is precies de reden waarom Stichting Anton Constandse, Florence, Middin, Parnassia en Xtra Welzijn ‘Samen op de Haagse Toeâh’ hebben georganiseerd.

 

Op de fiets

Vertegenwoordigers van de vijf zorg- en welzijnsorganisaties stappen maandagmiddag 5 oktober met de Haagse Toeâh met een select uitgenodigd gezelschap op de fiets. Onder de deelnemers bevinden zich onder andere account- en projectmanagers, beleidsmedewerkers en leden van de Commissie Samenleving van de gemeente Den Haag. De fietstocht begint bij het eerste samenwerkingsvoorbeeld Keu’s Genoeg aan de Genemuidenstraat. Dit is een restaurant speciaal bedoeld voor de wijk. Na een broodje gaat de fietstoer naar een aantal andere inspirerende samenwerkingsinitiatieven, zodat de deelnemers zelf kunnen ervaren hoe Haagse burgers en organisaties elkaar vinden en versterken. Want vaak gebeurt er meer, dan bij de meeste mensen bekend is.

 

Contact met de buurt

De Haagse Toeâh reist onder meer langs het unieke Maggerzijn, het prachtige Hofje van Boheemen en het altijd gezellige woonzorgcentrum Jonker Frans. Maggerzijn is een ontmoetingsplek voor mensen met een verstandelijke beperking en bewoners van de Haagse wijk Rustenburg-Oostbroek. In het Hofje van Boheemen wonen mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. De directe buren zijn mensen met psychiatrische problemen en wonen beschermd. Deze verschillende doelgroepen gaan prima samen en hebben elkaar het nodige te bieden. Dit laten we tijdens de fietstocht graag zien. Jonker Frans toont hoe een woonzorgcentrum het sociale middelpunt van de wijk kan zijn. Samen met het Jeugd Interventie Team (JIT) ontvangt het jongerenteam van Parnassia de genodigden. Een voorbeeld van een prima samenwerking voor Haagse jongeren als ze ernstige maatschappelijke problemen ervaren door hun psychische klachten.

 

Kijkje in de keuken

Bij alle projecten die worden bezocht, maken de fietstochtdeelnemers kennis met de betrokken wijkbewoners, medewerkers en vrijwilligers. Zij bieden een uniek kijkje in de keuken van enkele geslaagde wijkinitiatieven. In een kleine setting wordt meer verteld over de successen én de leerpunten. Het is de bedoeling dat de Haagse Toeâh laat zien dat een inspirerende samenwerking veel meer is dan alleen de som der delen. Het moet een middag worden vol inspiratie voor toekomstig beleid en nieuw te beginnen projecten.

 

Over de Haagse Toeâh

De Haage Toeâh wordt georganiseerd door Stichting Anton Constandse, Florence, MiddinParnassia en Xtra Welzijn. Deze partijen zijn de initiatiefnemers van het project De Hofcirkel. Binnen De Hofcirkel wordt samengewerkt en hulp verleend op het gebied van zorg en welzijn in het Regentesse- en Valkenboskwartier. De Stichting Anton Constandse biedt beschermd wonen, ambulante begeleiding en/of dagbesteding aan mensen met een psychische aandoening. Florence levert zorg in woonzorgcentra en thuis en zet in op gezondheidspreventie. Middin ondersteunt mensen met een beperking en ouderen. Parnassia is gespecialiseerd in psychiatrie. En Xtra Welzijn levert maatschappelijk werk op onder meer basisscholen.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.