florence labels

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

Om de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren, werkt Florence samen met diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Met elkaar worden de krachten gebundeld.


Florence partner met In Voor ZorgPartner met In Voor Zorg 

Florence is partner van In Voor Zorg. Dit programma helpt zorgorganisaties bij het inrichten van werkprocessen in een veranderende omgeving. Het programma bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in veranderingstrajecten. In Voor Zorg loopt sinds september 2009 en is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vilans, het kenniscentrum voor langdurende zorg.

 

 Onderdeel van Taskforce Mantelzorg 

Florence maakt onderdeel uit van de Taskforce Mantelzorg. Hierin zijn verder professionals van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH), HWW Zorg, Zichtbare Schakels, Welzijn Scheveningen en Xtra Welzijn vertegenwoordigd. De deelnemende partijen zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden die er voor mantelzorgers zijn en kunnen helpen de weg te vinden naar ondersteuning, hulpmiddelen of respijtzorg. Kijk voor meer informatie op www.florence.nl/mantelzorg

 

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.
Florence biedt zorg en advies, thuis en binnen de expertise- en woonzorglocaties. Dat doen wij vanuit een missie en een visie.
Florence kent twee bestuurders: Jim van Geest (voorzitter) en Ben van Gent. Zij hebben de dagelijkse leiding over de organisatie.
Florence heeft als stichting een Raad van Toezicht. Die ziet toe op de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid en adviseert.   
De stichting Zorggroep Florence is de moedermaatschappij van het concern Florence.
De Wijkcliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en onze thuiszorgcliënten.
De Ondernemingsraad behartigt de belangen van de 4.000 medewerkers van Florence. De OR van Florence bestaat uit zeventien leden.
Zorginstellingen moeten elk jaar met een jaarverslag verantwoording afleggen over de prestaties op het gebied van hun zorg- en...
Een hoge kwaliteit van zorg. Dat is belangrijk. We willen immers het beste voor u en de mensen om u heen. Florence beschikt over...