Sluiting woonzorglocaties voor bezoek

Update maatregelen coronavirus 16 maart 2020.

Florence sluit woonzorglocaties voor extern bezoek

In navolging van de maatregelen van de overheid tegen verspreiding van het Coronavirus (Covid-19), sluit Florence al haar woonzorgcentra en verpleeghuizen voor extern bezoek. Florence doet dit om de cliënten en de medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen het Coronavirus.

Beperken van sociale contacten

Vanaf maandag 16 maart zijn alle woonzorgcentra en verpleeghuizen van Florence niet meer toegankelijk voor bezoekers. Dit is een ingrijpende maatregel voor alle betrokkenen: cliënten, hun naasten en medewerkers. Hiermee geven we gehoor aan de oproep van de overheid om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken, juist voor onze kwetsbare cliënten. Daarnaast proberen wij hiermee zoveel mogelijk te voorkomen dat wij cliënten moeten gaan isoleren, omdat zij mogelijk in contact zijn geweest met iemand die besmet is gebleken. Het geïsoleerd verzorgen is enorm belastend voor de cliënten en het personeel. Deze maatregel geldt in eerste instantie tot en met zondag 22 maart aanstaande. Florence kijkt van dag tot dag wat de juiste maatregelen zijn.  De maatregel geldt niet bij ernstig zieke cliënten. Zij mogen- in overleg met de manager Zorg - wel bezoek ontvangen.

Ontmoetingscentra sluiten ook

Ook de zeventien ontmoetingscentra (inclusief dagverzorging) zijn met ingang van maandag 16 maart gesloten. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met zondag 22 maart.

Meer informatie

Als de situatie en/of de richtlijnen van het RIVM of het beleid van Florence verandert, dan wordt dit gedeeld in een nieuwsitem op de website van Florence. Wilt u meer weten over het Coronavirus, neemt u dan telefonisch contact op met het RIVM via informatienummer: 0800 - 1351 of bezoek de website www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.