Casemanagement dementie

Casemanagement dementie

U hebt te maken met dementie, maar wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De casemanager van Florence staat voor u en uw familie klaar.

 

Zorg uit handen

Dementie is niet één ziekte, maar een verzameling van verschijnselen zoals geheugenverlies, moeite met aangeleerde vaardigheden en verandering van gedrag. Dit heeft niet alleen impact op uw leven, maar ook op dat van uw naasten. Zij hoeven gelukkig niet alleen voor u te zorgen. Vaak krijgt u ook professionele zorg en behandeling. De casemanager kan er aan bijdragen dat u langer thuis kunt blijven wonen. Hij of zij zorgt ervoor dat uw zorg op rolletjes loopt en begeleidt de mantelzorgers. Opname in een verpleeghuis kan hierdoor worden uitgesteld en in sommige situaties worden voorkomen.

 

Wat kan casemanagement voor mij betekenen?

De casemanager:

 

  • is het centrale aanspreekpunt voor u, uw mantelzorger(s) en hulpverlener(s).
  • stemt verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling op elkaar af
  • legt huisbezoeken af, begeleidt mantelzorger(s) en is bereikbaar in acute situaties
  • zorgt ervoor dat gemaakte afspraken worden vastgelegd en verspreid

 

Aanmelden

Nadat de diagnose dementie is gesteld, kunt u een aanvraag doen bij het CIZ. Vermeld dat het gaat om ‘zorg voor psychogeriatrische cliënten in de thuissituatie’.

 

Medewerkers van de Florence Gezondheid en Zorgwinkels helpen u graag bij het indienen van uw aanvraag.  

Zodra uw indicatie is toegewezen, neemt de casemanager contact op voor het maken van een eerste afspraak.

 

Kosten

Een deel van de kosten wordt vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. U betaalt een eigen bijdrage.

 

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met een van de medewerkers van de Florence Gezondheid en Zorgwinkels.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.