Casemanagement dementie

Casemanagement dementie

U heeft te maken met dementie, maar wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De casemanager van Florence staat voor u en uw familie klaar.

 

Zorg uit handen

Dementie is niet één ziekte, maar een verzameling van verschijnselen zoals geheugenverlies, moeite met aangeleerde vaardigheden en verandering van gedrag. Dit heeft niet alleen impact op uw leven, maar ook op dat van uw naasten. Zij hoeven gelukkig niet alleen voor u te zorgen. Vaak krijgt u ook professionele zorg en behandeling. De casemanager kan er aan bijdragen dat u langer thuis kunt blijven wonen. Hij of zij zorgt ervoor dat uw zorg op rolletjes loopt en begeleidt de mantelzorgers. Opname in een verpleeghuis kan hierdoor worden uitgesteld en in sommige situaties worden voorkomen.

 

Wat kan casemanagement voor mij betekenen?

De casemanager:

 

  • is het centrale aanspreekpunt voor u, uw mantelzorger(s) en hulpverlener(s);
  • stemt verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling op elkaar af;
  • legt huisbezoeken af, begeleidt mantelzorger(s) en is bereikbaar in acute situaties;
  • en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken worden vastgelegd en verspreid

 

Aanmelden

Nadat de diagnose dementie is gesteld, kunt u zichzelf of via degene die de diagnose heeft gesteld (uw huisarts of specialist), aanmelden bij het Florence Contact Centrum. Dat kan via info@florence.nl en via 070 - 41 31 000. U wordt op de wachtlijst gezet. Zodra er plek is, wordt er contact met u opgenomen door een casemanager. Uw casemanager regelt uw zorgindicatie.

 

Kosten

  • Wanneer u geen zorgindicatie heeft, dan wordt het casemanagement bij dementie vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet, dus vanuit uw basiszorgverzekering. U betaalt niets bij.
  • Heeft u een indicatie vanuit het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), dan worden de kosten betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U kunt de eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK.

 

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met een van de medewerkers van de Florence Gezondheid en Zorgwinkels.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.