Thuiszorg

Wanneer u thuiszorg nodig heeft in Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Leidschendam, Voorburg, Voorschoten of Wassenaar, dan bent u bij Florence aan het juiste adres. Onze thuiszorg is er voor iedereen, van jong tot ouder. Zo bieden wij specialistische kinderthuiszorg, huishoudelijk hulp, persoonlijke verzorging en verpleging. Kortom, alles wat mensen in staat stelt om in de eigen vertrouwde omgeving te blijven. U kiest zelf welke vorm van thuiszorg u wilt.

Gespecialiseerde verpleging thuis

Gespecialiseerde verpleging bij u thuis

Gespecialiseerde verpleging bij u thuis is mogelijk met de inzet van ons team Thuiszorgtechnologie.

 

Gespecialiseerde verpleging thuis: dag en nacht

Heeft u gespecialiseerde verpleging thuis nodig? Bijvoorbeeld voor het inbrengen van een neussonde bij uw baby? Of voor de verzorging van een katheter? Onze specialistisch verpleegkundigen staan 24 uur per dag voor u klaar.

 

Specialistisch team

De medewerkers het team Thuiszorgtechnologie verrichten technisch verpleegkundige handelingen. U kunt bij de gespecialiseerde verpleging thuis denken aan het toedienen van medicijnen en het verzorgen van katheters en ook aan onderhuidse injecties of een bloedtransfusie. Het voordeel is dat u voor deze behandelingen de deur niet uit hoeft.

 

Meer informatie

Als u meer informatie wilt over de mogelijkheden van gespecialiseerde verpleging thuis, dan kunt u contact opnemen met Florence via info@florence.nl of via 070 - 41 31 000. Kijkt u ook eens bij onze Kinderthuiszorg. Florence biedt gespecialiseerde verpleging thuis in Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Leidschendam, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Wij bespreken met u uw persoonlijke situatie en laten u zien welke keuzemogelijkheden u heeft.

Huishoudelijke zorg

Huishoudelijke zorg

Huishoudelijke zorg is prettig als het huishouden voor u een zware opgave wordt, bijvoorbeeld door ouder worden of ziekte.

 

Huishoudelijke zorg zoals u dat wenst

Ook wanneer u herstelt van een operatie kan het fijn zijn om tijdelijk huishoudelijke zorg in te zetten. Wat de aanleiding voor de huishoudelijk zorg ook is, u geeft altijd zelf aan wat u nodig heeft en in welke frequentie u wilt dat wij langskomen. De hulp bij het huishouden regelt de dagelijkse werkzaamheden in en om uw huis. Het gaat hierbij om werkzaamheden als:

• stofzuigen
• een was draaien
• stoffen
• strijken
• afwassen
• ramen zemen
• badkamer en toilet schoonmaken
• boodschappen doen (afhankelijk van uw zorgindicatie)

 

Zorgindicatie huishoudelijke zorg

Om gebruik te kunnen maken van huishoudelijke zorg moet u in het bezit zijn van een zorgindicatie. Deze kunt u aanvragen bij het Wmo-loket (Wet op maatschappelijke ondersteuning) van uw gemeente. Zij beoordelen uw aanvraag. U kunt daarbij aangeven van welke zorgverlener u de zorg wilt ontvangen.

 

Kosten huishoudelijke zorg

Wanneer u een Wmo-zorgindicatie heeft, betaalt de gemeente grotendeels de kosten voor huishoudelijke zorg. U betaalt  een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Geen Wmo-indicatie? Uw huishoudelijke zorg kan ook vanuit de zorgverzekering worden vergoed. Informeert u naar de voorwaarden bij uw zorgverzekeraar. Huishoudelijk zorg inkopen vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) of vanuit eigen middelen (particuliere thuiszorg) is eveneens mogelijk.

 

Meer informatie 

De huishoudelijke zorg wordt uitgevoerd door Florein, een dochteronderneming van Florence. Voor meer informatie en aanvragen van huishoudelijke zorg kunt u contact met opnemen met Florein via https://www.florein.nl/contactformulier/ of via 070 – 300 4800. Zij kunnen u ook helpen bij het aanvragen van een zorgindicatie. 

 

 

Huisverpleegkundige | thuiszorg | Den Haag en omgeving

Huisverpleegkundige

Maakt u zich zorgen over uw welzijn, gezondheid of voelt u zich onveilig thuis? Dan kunt u contact opnemen met onze huisverpleegkundige.

 

Wie is de huisverpleegkundige?

De huisverpleegkundige van Florence is een verpleegkundige die brede kennis heeft van de gezondheidszorg. Bovendien kent zij de voorzieningen in uw wijk. Daarmee kan zij u heldere informatie geven en u goed op weg helpen.

 

Wat doet de huisverpleegkundige?

De huisverpleegkundige van Florence geeft bijvoorbeeld advies bij het aanvragen van hulpmiddelen en het innemen van medicijnen. Ook biedt zij hulp bij het leren leven met een chronische aandoening, het omgaan met verdriet of het zoeken naar een oplossing voor gevoelens van eenzaamheid. Samen met u kijkt zij naar wat er goed gaat en waar u hulp bij nodig heeft. Op een groot aantal terreinen kan de huisverpleegkundige helpen oplossingen te vinden. Met behulp van mensen uit uw omgeving, vrijwilligers of, wanneer dat nodig is, via de professionele zorg. De huisverpleegkundige kan bij u thuis langskomen en stelt, als dat nodig blijkt, een zorgindicatie.

 

Meer informatie en afspraak maken met de huisverpleegkundige

Wanneer u zich zorgen maakt over uw welzijn, gezondheid of wanneer u zich onveilig thuis voelt, maakt u dan een afspraak met onze huisverpleegkundige. Zij kan samen met u uw zorgvraag vaststellen en een zorgplan opstellen (indicatie). Onze huisverpleegkundigen zijn op de hoogte van de mogelijkheden in uw wijk. Hierbij kunt u denken aan de inzet van een vrijwilliger, maaltijdvoorzieningen en activiteiten bij u in de buurt. Ook thuiszorg behoort tot de mogelijkheden als u zorg nodig blijkt te hebben. U kunt een afspraak maken door te mailen naar info@florence.nl of te bellen met 070 - 41 31 000. Wij brengen u graag in contact met de huisverpleegkundige bij u in de wijk.

Kinderthuiszorg van Florence

Kinderthuiszorg

De beste zorg krijgt een kind van zijn ouders, maar helaas is dat niet altijd mogelijk. Wanneer uw kind medische zorg nodig heeft, kunt u gebruikmaken van Florence Kinderthuiszorg.

 

Inschakelen kinderthuiszorg Florence

U kunt de Kinderthuiszorg van Florence inschakelen op het moment dat uw kind zorg nodig heeft. Denkt u aan onder meer kortdurende zorg bij een plotselinge ziekte of bij revalidatie, langdurige zorg bij een chronische ziekte of beperking en terminale zorg. Florence biedt de specialistische kinderthuiszorg aan in Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Westland en Wassenaar. Woont u in een andere gemeente, dan is dit altijd bespreekbaar.

 

Advies, begeleiding en ondersteuning thuis en op school

Onze kinderverpleegkundigen komen bij u thuis of gaan naar het kinderdagverblijf of school van uw kind om de benodigde medische zorg te bieden. Daarmee kan uw kind vaak eerder uit het ziekenhuis komen, in zijn eigen vertrouwde omgeving zijn en ondanks zijn ziekte gewoon naar school gaan. Onze zorg is altijd persoonlijk en flexibel. Wij proberen zoveel mogelijk uw gezinsleven te laten functioneren zoals u dat gewend bent. U krijgt advies, persoonlijke begeleiding en ondersteuning. Bij complexe kinderthuiszorg kijken wij met elkaar hoe deze het best gecoördineerd kan worden. Indien nodig geven wij voorlichting over de speciale zorg voor uw kind aan betrokkenen, bijvoorbeeld aan de leerkracht.

 

Kosten en aanvragen kinderthuiszorg

De kinderthuiszorg wordt, afhankelijk van verschillende factoren, vergoed vanuit:

 

 • De Wet langdurige zorg (Wlz).
 • De Zorgverzekeringswet (Zvw),
 • De Medisch-specialistische Verpleging Thuis (MSVT).
 • Het Persoonsgebonden budget (pgb).

 

Florence kijkt samen met u welke zorg nodig is en via welk budget u dit kunt aanvragen. Wij helpen en adviseren u bij het aanvragen van een zorgindicatie of bij het aanvragen van een herindicatie.

 

Geboden medische zorg voor uw kind

De kinderverpleegkundigen van Kinderthuiszorg Florence voeren een grote verscheidenheid aan verpleegkundige en medisch-technische handelingen uit. Denkt u onder meer aan: 

 

 • Inbrengen van een neussonde.
 • Geven van voeding via een sonde (ook PEG-sonde, Mic-Key-voedingssonde en Jejunemsonde).
 • Toedienen van medicatie: intraveneus, subcutaan of intramusculair.
 • Toedienen van zuurstof.
 • Bewaken van het zuurstofgehalte in het bloed (saturatiebewaking).
 • Bewaken van de monitor waarop uw kind is aangesloten.
 • Wondverzorging.
 • Medicinale zalfbehandelingen.
 • Instrueren van mantelzorgers.
 • Nazorg na een verblijfsperiode van uw kind in de couveuse. 

 

Samenwerking voor beste kinderthuiszorg

Om de ondersteuning voor jonge kinderen die zorg nodig hebben in onze regio, zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen, werkt Florence samen met verschillende partijen. Met elkaar wordt er overlegd hoe de beste zorg aan kinderen kan worden geleverd die kort of langdurig ziek zijn. Ook worden elkaars verpleegkundigen ingezet om zoveel mogelijk zorg op maat te bieden. Kinderthuiszorg Florence werkt samen met: 

 

 

Meer informatie Kinderthuiszorg Florence

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Kinderthuiszorg Florence via 070 - 754 10 00 of via kinderthuiszorg@florence.nl

Palliatieve zorg | Florence

Palliatieve zorg

Afscheid nemen van het leven wilt u waardig doen. Zonder praktische zorgen. Florence is er voor u. Juist nu.

 

Palliatieve zorg: meer dan stervensbegeleiding

Bij onze palliatieve zorg, ook wel stervensbegeleiding genoemd, doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens uw ziekte en sterven. In kleine teams, 24 uur per dag, in zowel de palliatieve als terminale fase, ondersteunen wij u en uw naasten bij:

 

 • lichamelijke klachten, zoals pijn of benauwdheid;
 • gevoelens van angst, verdriet en verwerking van uw ziekte;
 • vragen rondom leven en dood;
 • zorg voor uw naasten;
 • allerlei praktische zaken.

 

Palliatieve zorg bij u thuis of in hospice

Florence biedt palliatieve zorg bij u thuis in Den Haag, Rijswijk, Leiden, Leidschendam, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. U kunt ook terecht in de hospices in Wassenaar en Voorburg. Wanneer u gebruikmaakt van deze vorm van zorgverlening kunt u altijd met al uw vragen terecht bij uw persoonlijke coördinator. Die zorgt er ook voor dat - indien nodig - specialistische verpleegkundigen bij u langskomen. Zij zijn opgeleid om allerhande verpleegtechnische ingrepen te verrichten. Zij kunnen bijvoorbeeld infusen aanprikken of voeding toedienen via uw aderen.

 

Palliatieve zorgketen Haaglanden

Florence maakt deel uit van de palliatieve zorgketen in de regio Haaglanden.  

 

Meer informatie

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Florence via info@florence.nl of via 070 - 41 31 000. Meer informatie vindt u ook in onderstaande folders: 

 

 

Particuliere thuiszorg | Florence

Particuliere thuiszorg

Florence biedt ook particuliere thuiszorg en 24-uurszorg. 

 

Particuliere thuiszorg: uw wensen centraal

U bent gewend om zelf uw keuzes te maken. Die behoefte wordt niet minder als u plotseling extra zorg nodig heeft. Bij de particuliere thuiszorg van Florence staan uw wensen daarom centraal. Wij bieden thuiszorg en service afgestemd op uw persoonlijke wensen. Onze zorgprofessionals staan klaar om u van dienst te zijn. Van persoonlijke tot verpleegkundige zorg. Van enkele uren tot 24-uurszorg. Ook voor andere dienstverlening kunt u bij ons terecht. Hierbij kunt u denken aan administratieve ondersteuning.

 

Uw eigen zorgmedewerker kiezen

Florence maakt op basis van uw persoonlijke wensen en zorgvraag een optimale match tussen u en een van onze zorgverleners. U kiest bij onze particuliere thuiszorg zelf voor de zorgmedewerker die het beste bij u past. Florence zorgt ervoor dat u één contactpersoon heeft voor al uw vragen of wensen. Florence werkt met zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden. Na een strenge selectie worden de zorgverleners gecontracteerd door Florence voor de particuliere thuiszorg. Vanzelfsprekend zijn de zorgverleners gediplomeerd. Zij helpen u discreet, vaardig en vakkundig. 

 

Particuliere 24-uurszorg

Met de particuliere thuiszorg van Florence is het mogelijk om u in uw eigen woning volledig te laten verzorgen en verplegen. Florence zorgt er voor dat er 24 uur per dag een zorgverlener beschikbaar is. Dat betekent dat er ook in de nachtelijke uren een team van professionele zorgmedewerkers voor u klaarstaat. Afhankelijk van uw situatie kan de zorgverlening variëren van lichte verzorging tot specialistische verpleegkundige zorg. Florence biedt bijvoorbeeld nachtzorg met zorgmomenten overdag. 

 

Kosten particuliere thuiszorg

De hoogte van de kosten voor onze particuliere thuiszorg zijn afhankelijk van de zorgverlener en het serviceniveau dat u kiest. Tijdens een kennismakingsgesprek brengen we dit samen met u in kaart. De kosten betaalt u met eigen middelen of vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB). Om in aanmerking te komen voor deze vorm van zorgfinanciering, heeft u een indicatie nodig. Wij helpen u graag bij het aanvragen van een indicatie. Kiest u ervoor om de kosten zelf te betalen, dan hebt u geen indicatie nodig. Florence brengt eenmalig € 79,- (inclusief btw) in rekening voor onze ondersteuning en bemiddeling.

 

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over de particuliere thuiszorg van Florence of wilt u een afspraak maken? Neemt u dan contact op met Florence via florenceallure@florence.nl of via 070 - 41 31 009.

Thuiszorg

Reguliere thuiszorg

Thuis voelt u zich het prettigst. Florence begrijpt dat als geen ander. Daarom bieden wij verschillende vormen van thuiszorg.

 

Verzorgenden en verpleegkundigen aan huis

Wanneer de dagelijkse zaken niet meer zo vanzelfsprekend zijn, kan het prettig zijn dat er een professionele verzorgende of verpleegkundige van Florence bij u thuis langskomt om u de juiste zorg te geven. Onze medewerkers helpen u bijvoorbeeld bij:

 

 • het aan- en uitkleden;
 • het douchen en wassen;
 • het naar bed gaan;
 • het toedienen van injecties;
 • het verzorgen van een stoma;
 • het verzorgen van en wond;
 • het innemen van medicijnen;
 • het ondersteunen bij hoe u met een ziekte of handicap kunt omgaan;
 • het aanvragen van het gebruik van hulpmiddelen.

 

Kortom, onze thuiszorg biedt u een helpende hand, een luisterend oor én een kundig advies.

 

Diverse gespecialiseerde teams voor thuiszorg op maat

Florence  beschikt over diverse gespecialiseerde teams voor de thuiszorg. Daarmee kunt u rekenen op thuiszorg die past bij uw zorgvraag, bijvoorbeeld bij:

 

 • Dementieklachten: naarmate u ouder wordt, kan het voorkomen dat u de greep op het leven verliest. Merkt u ook dat u steeds vaker vergeet het gas uit te doen of dat u bekenden niet goed meer herkent? Dan zou het kunnen dat u te maken heeft met een lichte of zwaardere vorm van dementie. Om u goed te begeleiden biedt Florence specifieke zorg. We bieden huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging bij u thuis. U kunt hierbij denken aan: het aanreiken van medicijnen, druppelen van uw ogen en wondverzorging. Wij kunnen uiteraard ook uw partner ondersteunen bij de zorg. Naast de thuiszorg is er ook gespecialiseerde behandeling mogelijk vanuit de Florence Ouderenpoli.

 

 • Een ziekenhuisopname of chronische ziekte: ons team Thuiszorgtechnologie biedt u de nodige gespecialiseerde verpleging thuis als u na een ziekenhuisperiode naar huis komt of wanneer u chronisch of terminaal ziek bent. Onze medewerkers kunnen bijvoorbeeld infusen aanprikken en verzorgen, bloed toedienen en medicatie of voeding via uw aderen toedienen.
   
 • De zorg voor een kind: u kunt de Kinderthuiszorg van Florence inschakelen op het moment dat uw kind zorg nodig heeft. Denkt u aan onder meer kortdurende zorg bij een plotselinge ziekte of bij revalidatie, langdurige zorg bij een chronische ziekte of beperking en terminale zorg. Onze kinderverpleegkundigen komen bij u thuis of gaan naar het kinderdagverblijf of school van uw kind om de benodigde medische zorg te bieden.  Ook kunnen zij een neussonde inbrengen bij jonge kinderen.

 

 • Behandeling in de thuissituatie: wanneer u zelfstandig thuis woont en/of naast de reguliere thuiszorg gespecialiseerde behandeling nodig heeft, kunt u gebruikmaken van de Florence Ouderenpoli. Denkt u aan behandeling bij geheugenproblemen, moeilijk lopen of praten en lichamelijke beperkingen die uw functioneren beperken. In de Florence Ouderenpoli zijn diverse disciplines vertegenwoordigd. De Florence Ouderenpoli werkt samen met huisartsen in de regio Den Haag. U kunt gebruikmaken van deze eerstelijnszorg als u een verwijzing heeft van de huisarts.
   

Kosten en vergoeding thuiszorg

 • Om gebruik te kunnen maken van de thuiszorg heeft u een indicatie nodig. Wanneer u thuis hulp nodig heeft bij de persoonlijke verzorging of de verpleging, dan wordt de indicatie gesteld door een verpleegkundige niveau 5. De zorg aan huis wordt betaald door de zorgverzekeraar.
 • Als u een verblijfsindicatie heeft vanuit het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), worden de kosten betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U kunt de eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK. Als u een verblijfsindicatie vanuit het CIZ heeft, geeft u dit dan door. Onze verpleegkundige kan de zorg die u thuis nodig heeft, uit deze indicatie halen.
 • U kunt er ook kiezen om de zorg vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) te betalen. U kunt hiervoor het aanvraagformulier invullen. Uw zorgverzekeraar beoordeelt de aanvraag.

 

Meer informatie

Florence biedt de thuiszorg aan in Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Leidschendam, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden voor thuiszorg kunt u contact met ons opnemen via info@florence.nl of via 070 - 41 31 000. Graag maken wij dan met u een afspraak om in een persoonlijk gesprek over uw situatie te praten. Met elkaar kunnen we dan bekijken welke keuzemogelijkheden u heeft. U kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor particuliere thuiszorg van Florence Allure.