Casemanager

Vanaf het moment dat u de diagnose voor bijvoorbeeld dementie heeft gekregen, kunt u zich laten begeleiden door een van onze casemanagers. Daarmee krijgt u een vast aanspreekpunt waarbij u terecht kunt met al uw vragen. De casemanager helpt u en uw mantelzorgers bij alle vragen en problemen die met uw aandoening te maken hebben.

Casemanager | ondersteuning en advies | regio Den Haag

Casemanagement: ondersteuning vanaf de diagnose

Vanaf het moment dat u de diagnose voor bijvoorbeeld dementie heeft gekregen, kunt u zich laten begeleiden door een van onze casemanagers. Daarmee krijgt u een vast aanspreekpunt waarbij u terecht kunt met al uw vragen. De casemanager regelt uw zorgindicatie en bespreekt samen met u en uw familieleden wat er nodig is om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit wordt vastgelegd in een zorgplan. Daarna regelt de casemanager de ondersteuning en zorg. Hij of zij zorgt dat alles op elkaar wordt afgestemd. De casemanager zoekt altijd naar mogelijkheden die ervoor zorgen dat u met uw aandoening zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Door alles goed te laten verlopen en uw mantelzorgers te begeleiden, kan een opname in een verpleeghuis worden uitgesteld en in sommige gevallen zelfs worden voorkomen.

Wat betekent de casemanager voor u?

De casemanager heeft een opleiding gevolgd voor de begeleiding bij uw specifieke aandoening en kan u zodoende op verschillende manieren ondersteunen. De casemanager informeert, begeleidt, denkt mee, adviseert en helpt keuzes te maken. Daarnaast biedt de casemanager een luisterend oor voor u en voor uw familieleden. Op die manier wordt u geholpen bij het leren omgaan met uw ziekte en gevolgen die het met zich meebrengt in het dagelijks leven. De casemanager:

  • is het vaste aanspreekpunt voor u, uw mantelzorgers en hulpverleners;
  • regelt onder meer dat verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling goed op elkaar worden afgestemd;
  • komt regelmatig (op afspraak) bij u op huisbezoek om in de gaten te houden of alles goed gaat en om te horen of er nog zaken nodig zijn;
  • begeleidt uw mantelzorgers;
  • is altijd bereikbaar in dringende situaties;
  • en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken worden vastgelegd en uitgevoerd.

Doordat de casemanager er voor u op deze manieren is, kunt u erop rekenen dat alles op rolletjes blijft verlopen. U hoeft zich over praktische zaken geen zorgen te maken.

Kosten inzet casemanager

  • Wanneer u geen zorgprofiel heeft, dan wordt het casemanagement vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet, dus vanuit uw basiszorgverzekering. U betaalt niets bij.
  • Heeft u een zorgprofiel vanuit het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), dan worden de kosten betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U kunt de eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK.

Wachtlijst casemanager

Deze wachtlijst is bijgewerkt op 4 juli 2024.

Gebied         

Aantal wachtende cliënten

Het aantal cliënten die langer dan 6 weken wachten

Den Haag Mariahoeve/Ypenburg

11 11

Den Haag Overig

2 0

Leidschendam/Leidscheveen/Stompwijk

6 0

Rijswijk plus 2548

9 5

Voorburg

5 0

Voorschoten

5 1

Wassenaar

11 0

 

Wachtlijst casemanager jonge mensen met dementie

    

Aantal wachtende cliënten

Het aantal cliënten die langer dan 6 weken wachten
  0 0

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Meer informatie casemanagement regio Den Haag

De casemanagers van Florence zijn werkzaam in de gehele regio van Florence. Casemanagement is mogelijk in onder meer Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. U kunt zich aanmelden nadat de diagnose voor uw aandoening is gesteld door uw huisarts of specialist. Florence is aangesloten bij het centraal aanmeldpunt voor casemanagement dementie van VPO Haaglanden. Aanmelden kan via 070-7561666 (optie 2 in het keuzemenu). Meer informatie over aanmelding vindt u op www.vpohaaglanden.nl

Bel mij terug

*
*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.