Update corona: 19 juni 2020

Met deze update houden wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom corona.

Update corona: 19 juni  2020

Maatregelen strikt opgevolgd

Sinds het begin van de coronacrisis is Florence zich bewust van de ernst van de situatie. Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s op besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. De maatregelen van het kabinet, het RIVM, de GGD en de externe infectiepreventie-deskundigen worden daarom nauwgezet opgevolgd.

Kwetsbare cliënten extra beschermen

Onze cliënten zijn kwetsbaar en onze medewerkers onmisbaar. Daarom zetten we alles op alles om onze cliënten zo goed mogelijk te beschermen tegen besmetting van het coronavirus. Wij hebben daartoe een aantal ingrijpende maatregelen genomen. Zo mocht er sinds 16 maart geen bezoek meer op onze locaties komen. Ook zijn de dagbestedingscentra en restaurants gesloten. Leveranciers, dienstverleners en vrijwilligers komen niet of alleen op afspraak. Daar waar het kan, blijven cliënten op de eigen afdeling. En nieuwe cliënten worden eerst getest voordat zij op een afdeling komen.

Start met bezoek op twee locaties 

De regering maakte onlangs bekend dat de bezoekregeling voor verpleeghuizen vanaf 15 juni wordt verruimd. Vanaf 25 mei kunnen zorgorganisaties hiermee, onder voorwaarden, al beperkt aan de slag. In de week van 25 mei verruimt Florence op twee locaties de bezoekmogelijkheid: Jonker Frans en Adegeest. Op basis van de ervaringen en de beoordeling van de lokale situatie kunnen daarna mogelijk ook op andere locaties de bezoekmogelijkheden worden verruimd. Aan de bezoekregeling zijn voorwaarden verbonden en afspraken worden per locatie op maat gemaakt. De locatie informeert betrokkenen over de verruimde bezoekmogelijkheden zodra daarover meer bekend is.

Strikte hygiënevoorschriften en richtlijnen

Iedere medewerker van Florence is zich bewust van de kwetsbaarheid van onze cliënten en het risico van besmetting van buitenaf. Onze medewerkers houden zich aan strikte hygiëne-voorschriften en richtlijnen volgens de protocollen van het RIVM. Bij (lichte) verkoudheids-klachten en andere aan corona gerelateerde klachten zoals koorts, worden zij niet in de zorg ingezet. Zorgmedewerkers worden dan op corona getest. Daarnaast zetten we personeel zo veel mogelijk in op vaste afdelingen. Medewerkers gebruiken beschermende middelen als ze dichter dan 1,5 meter bij de cliënt komen. Florence beschikt over voldoende middelen om conform de RIVM-richtlijnen zorg te kunnen verlenen.

Corona binnen een locatie

Ondanks alle maatregelen is er op dit moment binnen een locatie het coronavirus vastgesteld: Oostduin. Betrokken medewerkers en naasten zijn op de hoogte gebracht. Bij Florence zijn er ook cliënten overleden aan corona. Florence betreurt dit ten zeerste. Het is ontzettend zwaar en verdrietig om een naaste te verliezen. Ook onze zorgmedewerkers vinden het ongelooflijk moeilijk om cliënten kwijt te raken met wie zij een warme band hebben opgebouwd. Het is een zware tijd voor alle betrokkenen, maar het maakt ons nog meer vastberaden om onze kwetsbare cliënten zo goed mogelijk te beschermen.

Aanpak bij verdenking of besmetting

Zodra er sprake is van een (mogelijke) coronabesmetting, werken wij volgens een zorgvuldig uitgewerkte procedure om elke cliënt zo goed mogelijk te verzorgen. Dit protocol is gebaseerd op de RIVM-richtlijnen en geldt voor alle woonzorgcentra en verpleeghuizen van Florence:

 

  • bij een vermoeden van coronabesmetting wordt de cliënt direct geïsoleerd van de andere cliënten op de afdeling. Dit gebeurt in de eigen kamer van de cliënt, waarbij het zorgpersoneel bij de verzorging van de cliënt gebruik maakt van beschermende middelen: bril, mondkapje, handschoenen en schort. We besteden in deze situatie ook extra aandacht aan het welzijn van de cliënt.
  • De betreffende zorgafdeling wordt afgesloten van de rest van het huis. Een vast aantal medewerkers neemt de zorg op zich en ook hier worden beschermende middelen gebruikt. De isolatie wordt pas opgeheven als uit een testuitslag blijkt dat het vermoeden niet juist was of dat de cliënt klachtenvrij is. Bij twijfel wordt de isolatie verlengd en wordt opnieuw getest.

 

Met dit protocol zorgen we voor goede verzorging en verpleging van de besmette cliënt en beschermen we de andere cliënten en we onze medewerkers.


Contact met naasten

Florence probeert zoveel mogelijk contact met de naasten van alle bewoners te houden. Ook wanneer er nieuwe mogelijkheden zijn om contact te hebben met elkaar, dan laten wij dat onmiddellijk aan hen weten. Inmiddels is contact mogelijk via beeldbellen, Familienet en op sommige locaties in een veilige omgeving, met een raam ertussen. Op basis van de ervaringen met bezoek bij Adegeest en Jonker Frans kijkt Florence hoe het bezoek straks verder kan worden toegelaten op andere locaties.