Update: informatie coronavirus

Florence neemt maatregelen om verspreiding te voorkomen.

Update: informatie coronavirus

Genomen maatregelen

  • Zo worden er, zoals landelijk is besloten, door Florence-medewerkers geen handen meer geschud. Dit heeft geen gevolgen voor het leveren van zorg aan onze cliënten.

  • Daarnaast hebben wij bezoekers van onze woonzorglocaties gevraagd niet langs te komen als zij symptomen hebben van het coronavirus of de afgelopen 14 dagen:

     - zijn terug gekomen uit een risicogebied (gebieden waar veel besmettingen zijn, zoals Noord-        Italië of China);
     - in contact zijn geweest met een persoon die geïnfecteerd is met het coronavirus;
     - in contact zijn bent geweest met een persoon die in een risicogebied is geweest en
       ziekteverschijnselen vertoont.

 

  • De thuiszorgcliënten hebben we verzocht om voldoende papieren handdoekjes (bijvoorbeeld keukenrol), een zeeppompje en vloeibare zeep in huis te hebben. Dit helpt ons om de zorg op een goede en hygiënische te blijven leveren.

Nauw contact met GGD en RIVM

Florence staat in nauw contact met de GGD en het RIVM. Zij zijn goed geïnformeerd en voorbereid op allerlei scenario’s. De GGD Haaglanden houdt rechtstreeks contact met onze artsen. Op dit moment hoeven er nog geen extra maatregelen genomen te worden voor de bewoners van onze woonzorgcentra. Zo is het bijvoorbeeld nog niet nodig om mondkapjes te dragen. Mocht dat veranderen, dan horen we dat via de GGD en ondernemen wij direct actie. Als zorgorganisatie zijn wij altijd voorbereid op een uitbraak van een infectieziekte en kunnen wij ook snel handelen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het coronavirus? Dan kunt u de website van het RIVM bezoeken: www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

 

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.
  • Neem contact op met uw huisarts als u koorts heeft (boven de 38 graden) met daarbij luchtwegklachten als hoesten en kortademigheid.