Update rondom het coronavirus

Met deze update houden wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom corona.

Update rondom het coronavirus

Besmettingen op aantal locaties

Helaas heeft op dit moment een aantal locaties van Florence te maken met het coronavirus. Op deze locaties is na het vaststellen van de coronabesmetting direct het protocol in werking gesteld. Daarmee zijn besmette bewoners/afdelingen in quarantaine gegaan. Bewoners worden daarbij extra in de gaten gehouden op het voordoen van symptomen. Een vast team van zorgmedewerkers verleent zorg en gebruikt daarbij persoonsbeschermende middelen.

Speciale COVID19-afdeling in Rijswijk

In revalidatiecentrum Westhoff heeft Florence de speciale COVID19-afdeling weer geopend voor mensen die moeten herstellen van het coronavirus. Er is op de afdeling plek voor maximaal 25 patiënten. Het gaat hierbij om mensen die met het coronavirus uit het ziekenhuis komen en zorg nodig hebben. Daarnaast gaat Florence mensen opnemen die door omstandigheden niet zelfstandig in thuisisolatie kunnen.

Bezoek blijft mogelijk

Florence streeft ernaar om het bezoek aan alle locaties te laten doorgaan. Wel moeten vanaf nu alle bezoekers, naasten, medewerkers en leveranciers, een mondneusmasker dragen. Per locatie wordt bekeken onder welke voorwaarden bezoek mogelijk is. 

Maatregelen strikt opgevolgd

Sinds het begin van de coronacrisis is Florence zich bewust van de ernst van de situatie. Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s op besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. De maatregelen van het kabinet, het RIVM, de GGD en de externe infectiepreventie-deskundigen worden daarom nauwgezet opgevolgd.