Verdere verruiming bezoek zorglocaties

Florence versoepelt de bezoekregeling aan de zorglocaties verder.

Verdere verruiming bezoek zorglocaties

Zoveel bezoek als gewenst

De verdere verruiming is mogelijk doordat de richtlijnen vanuit de overheid steeds verder worden versoepeld. De nieuwe bezoekregeling houdt in dat de (tijdelijke) bewoners van de zorglocaties van Florence weer zo vaak als gewenst bezoek kunnen ontvangen. Vooraf inplannen van het bezoekmoment hoeft niet meer. Wel gelden op de locaties vaste bezoektijden, die per locatie kunnen verschillen. Er wordt verder een maximum van drie bezoekers tegelijk toegestaan. De versoepeling gaat op vrijwel alle locaties op zaterdag 27 juni in, bij een aantal locaties begin volgende week. Alle eerste contactpersonen en bewoners zijn door Florence op de hoogte gebracht.

Alleen bezoek inplannen voor Oostduin

Alleen voor de locatie Oostduin geldt nog dat een bezoekmoment moet worden gereserveerd. Dit in verband met het coronavirus dat binnen deze locatie is vastgesteld. Het reserveren voor een bezoek aan Oostduin kan online.

Vrijwilligers weer aan de slag

Vanaf 1 juli zijn ook vrijwilligers weer welkom op de woonzorglocaties. Zij bepalen zelf of ze ook weer aan de slag willen. Voor de opening van de restaurants en het toelaten van de huurders en leveranciers binnen de zorglocaties worden nog verdere afspraken gemaakt voor ook hier een versoepeling wordt doorgevoerd.

Landelijke maatregelen opgevolgd

Sinds het begin van de coronacrisis is Florence zich bewust van de ernst van de situatie. Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s op besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, ook bij deze verdere versoepeling van de bezoekregeling. De maatregelen van het kabinet, het RIVM, de GGD en de externe infectiepreventie-deskundigen worden nauw opgevolgd. Florence verzoekt alle bezoekers met klem zich te houden aan de 1,5 meter afstand en de hygiënevoorschriften. Wanneer er onverhoopt sprake is van een besmetting met het coronavirus worden de bezoekafspraken weer beperkt.