Verlenging sluiting woonzorglocaties

Update maatregelen coronavirus 20 maart 2020.

Florence verlengt sluiting woonzorglocaties

Op maandag 16 maart kondigden wij de maatregel aan dat onze woonzorgcentra en verpleeghuizen tot zondag 22 maart voor bezoek gesloten zou worden. Inmiddels is door de overheid besloten dat alle woonzorgcentra en verpleeghuizen in heel Nederland worden gesloten voor bezoek. Dit betekent dat ook de locaties van Florence tot nader order gesloten blijven.

Andere vormen van contact

We begrijpen dat de sluiting van onze locaties heel moeilijk is, zowel voor onze cliënten als voor hun naasten. Sociaal contact, aandacht en bezoek zijn immers belangrijk voor iedereen en het is verdrietig als er geen mogelijkheden tot contact zijn. Daarom willen onze medewerkers heel graag ondersteunen bij andere vormen van contact: telefonisch, skypen, whatsapp, Familienet, foto’s uitwisselen of misschien zelfs even een praatje voor het raam. Florence en haar medewerkers zullen er, binnen de mogelijkheden, dan ook alles aan doen om goede zorg en persoonlijke aandacht te blijven geven aan onze cliënten.

Uitzonderingen

De maatregel van geen bezoek geldt niet voor cliënten van wie de gezondheidssituatie op dit moment zeer slecht is. In overleg met de manager Zorg wordt gekeken of er voor deze cliënten  bezoekafspraken gemaakt kunnen worden.