florence labels

Verzekeringen als extra service voor u als bewoner

Bewoners die op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) in de expertise- en woonzorgcentra van Florence verblijven, krijgen automatisch een inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. De premies van deze verzekeringen worden betaald door Florence.

Bewoners die op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) in de expertise- en woonzorgcentra van Florence verblijven, krijgen...
Onder inboedel wordt verstaan de huisraad en alle andere bezittingen die u nodig heeft voor uw huishouden. Denkt u aan uw kleding...
Aansprakelijkheid wil zeggen dat u verplicht kunt worden om de schade te betalen die u aan een ander heeft toegebracht. De...
Als bewoner met een zorgindicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) bent u automatisch verzekerd voor de basisverzekering...