florence labels

Uw aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering voor bewoners van Florence

Aansprakelijkheid wil zeggen dat u verplicht kunt worden om de schade te betalen die u aan een ander heeft toegebracht. De aansprakelijkheidsverzekering die Florence voor alle bewoners afsluit, biedt dekking voor de schade die u zowel binnen als buiten het woonzorgcentrum veroorzaakt. Onder schade wordt verstaan de beschadiging van goederen van anderen of het toebrengen van letsel of dood. De schade die door u opzettelijk wordt veroorzaakt, is niet gedekt. Met de verzekering van Florence bent u verzekerd voor maximaal € 2.000.000,- per gebeurtenis.

 

Meer informatie aansprakelijkheidsverzekering

Kijkt u voor meer over de aansprakelijkheidsverzekering de aanvullende voorwaarden, dat kan online of bij de recepties van onze woonzorgcentra.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.
Bewoners die op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) in de expertise- en woonzorgcentra van Florence verblijven, krijgen...
Onder inboedel wordt verstaan de huisraad en alle andere bezittingen die u nodig heeft voor uw huishouden. Denkt u aan uw kleding...
Als bewoner met een zorgindicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) bent u automatisch verzekerd voor de basisverzekering...