Adviseur Cliëntmedezeggenschap

De uitdaging
Florence zoekt een adviseur clientmedezeggenschap voor het Leveren van inhoudelijke ondersteuning aan de Centrale Cliëntenraad (CCR) inclusief daarvan deel uitmakende commissies en de Locale Cliëntenraden (LCR'en).

Organisatieomschrijving
Florence biedt onder meer thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, advies en service in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar en Delft. Bij Florence werken ruim 4.200 medewerkers en 1.500 vrijwilligers.
 
De werkzaamheden
De cliëntmedezeggenschap wordt op locatieniveau uitgeoefend door wijkcliëntenraden, die hun bevoegdheden voor locatie-over stijgende zaken hebben gedelegeerd aan de Centrale Cliëntenraad. De cliëntmedezeggenschap wordt gereld in de wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ) en daarop gebaseerde medezeggenschapsregelingen van Florence.

De adviseur is toegevoegd aan het dagelijks bestuur van de CCR. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Ontvangt hiërarchisch leiding van de bestuurssecretaris en functioneel van de voorzitter van de CCR. De adviseur is onafhankelijk gepositioneerd ten opzichte van Florence, hetgeen in een onafhankelijkheidsverklaring geregeld is. De adviseur wordt beschikbaar gesteld aan de commissies van de CCR en aan de LCR’en om ook in hun adviesvragen te voorzien. De functie is organiek ondergebracht in het Bestuursbureau.

Het Bestuursbureau biedt strategische, organisatorisch, juridische en secretariële ondersteuning aan de Raad van Bestuur.

Kernresultaten:
 • Adviseren over de aanpak en inhoud van door de CCR of de LCR’en uit te brengen adviezen, instemmingsbesluiten, standpunten en initiatiefvoorstellen.
 • Bijhouden, signaleren en adviseren over onderwerpen en ontwikkelingen in Florence en regionaal die aanleiding kunnen zijn tot (re-)acties van de CCR of de LCR’en.
 • Adviseren van de CCR, de LCR’en, Raad van Bestuur en management met betrekking tot de procedureel juiste en tijdige afhandeling van onderwerpen die voor advies of instemming bij de CCR of de LCR’en zijn aangemeld.
 • Zorgdragen voor een goede onderlinge informatie-uitwisseling en afstemming tussen de CCR en de LCR’en.
 • Opstellen van het concept-jaarplan en de concept-begroting van de CCR en de LCR’en.
 • Bijdragen aan het tot stand brengen van een PR- en informatiebeleid van de CCR en de LCR’en en meewerken aan de uitvoering van voorlichtingsactiviteiten over de cliëntmedezeggenschap.
 • Adviseren over en beheren van de reglementen van de cliëntmedezeggenschap en adviseren over noodzakelijke aanpassingen, bijvoorbeeld in verband met wetgeving of wijzigingen in de organisatie van Florence.
 • Adviseren over en beheren van de wervingsprofielen voor vacaturevervulling in de CCR of de LCR’en. Uitvoeren van wervings- en selectieactiviteiten.
De verwachtingen
 • HBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met het werk van een ambtelijk secretaris is gewenst;
 • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van Medezeggenschap is gewenst;
 • Kennis en inzicht zijn vereist van de organisatie, het beleid en de voor de organisatie relevante in- en externe ontwikkelingen op het gebied van complexe wet- en regelgeving;
 • Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen binnen het vakgebied alsmede ontwikkelingen binnen de verpleging en verzorging worden gevolgd en beoordeeld op hun toepasbaarheid en gevolgen voor de organisatie;
 • Een onafhankelijke houding is gewenst is bij het adviseren en ondersteunen van CCR en LCR’en en het informeren van/afstemmen met RvB/bestuurssecretaris;
 • Overtuigingskracht, stressbestendigheid en het kunnen omgaan met weerstanden zijn nodig voor het adviseren en ondersteunen van CCR en LCR’en en infomeren van/afstemmen met RvB/bestuurssecretaris, daarbij dient de professionele advieshouding bewaakt te worden;     
 • Functionaris is zich bewust van het effect van het eigen gedrag op anderen en in staat gedrag en werkwijze aan te passen aan het gedrag van anderen en kan omgaan met/ inspelen op bestuurlijke verhoudingen binnen de organisatie;
 • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij het opstellen van notulen, brieven en adviezen;
 • Integriteit en betrouwbaarheid zijn van belang bij de omgang met vertrouwelijke informatie.
Ons aanbod
Wij bieden een functie voor 8 tot 16 uur per week in een collegiale en uitdagende werkomgeving met de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.
Je kunt rekenen op:
 • Goede arbeidsvoorwaarden en salaris conform CAO VVT;
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • 237,4 vakantie uren op basis van een fulltime dienstverband (36 uur);
 • Wij bieden een contract voor 1 jaar en bij gebleken geschiktheid daarna een contract voor onbepaalde tijd.
Solliciteren en extra informatie
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geraakt en voldoe jij aan bovenstaande functie-eisen? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren. Heb je naar aanleiding van de vacature nog vragen, bel dan voor meer informatie met Eric van den Enden 0651112904.
 
Solliciteer direct

Over Florence

Gezondheid en Zorg. Dat is waarvoor ruim 3.300 medewerkers en ruim 1.300 vrijwilligers van Florence zich iedere dag inzetten. Zo’n 35.000 inwoners van Delft, Den Haag, Rijswijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar maken gebruik van de ondersteuning van Florence. De dienstverlening omvat onder meer thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, advisering en gemaksdiensten.