Jonge mensen met dementie

Jonge mensen met dementie

Goede ondersteuning bij dementie is van belang. Als u op jonge leeftijd al met dementie te maken krijgt, biedt Florence u specialistische zorg.

 

Dementie overkomt niet alleen ouderen. Ook mensen jonger dan 65 jaar kunnen met deze ziekte te maken krijgen. Als het u treft, dan heeft dit een enorme impact op u, maar ook op uw naasten. Sinds 1994 biedt verpleeghuis Mariahoeve specifieke zorg aan jonge mensen met dementie. Dit zijn veelal mensen tussen de 40 en 70 jaar. Met al uw vragen en voor specialistische zorg kunt u dan ook bij ons terecht.

U kunt bij ons rekenen op zorg die bij uw situatie als jong-dementerende past. Wij werken samen met collega-instellingen die zich net als wij inspannen voor mensen met dementie op jonge leeftijd. We worden hierbij ondersteund door Alzheimer Nederland .

Uitgbreide zorg
Wij zijn voortdurend bezig de zorg te verbeteren en uit te breiden. U kunt bij ons terecht voor:


Meer informatie
Met al uw vragen over dementie op jonge leeftijd kunt u terecht bij het steun- en informatiepunt van het expertisecentrum. Graag nemen wij u mee in de vele mogelijkheden en voorzieningen die er voor jonge mensen met dementie zijn. U kunt het steun- en informatiepunt per e-mail of telefonisch bereiken: stipjd@florence.nl of 070 - 754 66 66. U kunt ook onze (engelstalige) brochure downloaden.

Onderzoek en advies
Ons expertisecentrum werkt samen met het HagaZiekenhuis om aanvullend onderzoek te doen naar de veranderingen die optreden door uw ziekte. Daarmee kunnen we de oorzaak van de ziekte vaststellen om de zorg nog beter op uw wensen afstemmen.

Casemanagement
Als u dementeert, heeft dat vaak de nodige gevolgen voor uw omgeving. Graag ondersteunen wij uw familie of partner bij de zorg voor u. De casemanager van expertisecentrum Mariahoeve kan ervoor zorgen dat u langer thuis kunt blijven wonen. Ook kan hij of zij begeleiding bieden aan degene die voor u zorgen. Desgewenst kan de casemanager u behulpzaam zijn bij het overnemen van de zorg. Op deze wijze kunt u wonen in een verpleeghuis uitstellen of voorkomen. De casemanager kan u ondersteunen zolang u dat wilt.

Thuiszorg
Als u thuis ondersteuning nodig heeft bij bijvoorbeeld het wassen en aankleden, de boodschappen of de maaltijden, kunt u ook bij Florence terecht. De casemanager bekijkt, in overleg met u en uw familie, welke hulp passend is. De casemanager kan daarbij ondersteuning vragen aan bijvoorbeeld een ergotherapeut of fysiotherapeut van het expertisecentrum.

Dagbehandeling
Als u thuis woont, kunt u gebruik maken van de dagbehandeling. Het zorgprogramma van de dagbehandeling bestaat uit verschillende onderdelen, bijvoorbeeld gespreksgroepen, een fitnessgroep en geheugentraining. Afhankelijk van uw leefgewoonten en behoeften, kunt u kiezen waaraan u wilt deelnemen. Ook kunnen zij u helpen met de volgende zaken:
• Ondersteunen bij uw dagbesteding.
• Adviseren welke zorg u nodig hebt.
• Behandelen van de verschijnselen die optreden bij dementie.
• Aanvullende zorg bieden op de hulp die u thuis ontvangt.
• Ontlasten van uw partner bij de zorg.

Begeleid wonen
U kunt ook begeleid wonen. Dit is bijzonder geschikt als thuis wonen niet meer gaat, maar verpleeghuisopname nog niet aan de orde is. Bij begeleid wonen geven wij u ondersteuning bij bijvoorbeeld het huishouden, koken en helpen u bij het invulling aan de dag geven.

Wonen met verpleeghuiszorg
Wanneer u niet langer thuis kunt blijven wonen, bent u welkom op de woonafdelingen voor jonge mensen met een dementie in Mariahoeve. Samen met u en uw familie kijken wij hoe u uw leefgewoonten zo vanzelfsprekend mogelijk kunt voortzetten. Ook bespreken we welke zorg u wilt. Dit wordt vertaald in een individueel zorg- en behandelplan. Daarin staat bijvoorbeeld hoe wij u kunnen ondersteunen bij hoe u uw dag invult, het klaarmaken van het eten, het nuttigen van de maaltijden en uw persoonlijke verzorging. Samen met uw familie kijken wij welke bijdrage uw familie daar zelf aan willen en kunnen leveren.

Ondersteuningsgroepen en soosbijeenkomsten
Vanuit het Expertisecentrum worden ook partnergespreksgroepen en bijeenkomsten voor uw kinderen georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten is lotgenotencontact en het uitwisselen van ervaringen. Zij krijgen daar advies, voorlichting en informatie. De bijeenkomsten worden begeleid door een psycholoog en/of een maatschappelijk werkende.
Voor informele contacten met lotgenoten wordt in het grand café van Mariahoeve eenmaal per zes weken een soos voor jonge mensen met een dementie en hun familie georganiseerd. De soos is voor iedereen toegankelijk.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingsdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.