Gulden Huis
070 - 41 31 000

Wijkcliëntenraad Gulden Huis

Wijkcliëntenraad | verzorgingshuis Gulden Huis | Escamp | Den Haag

Florence heeft in Escamp in Den Haag een Wijkcliëntenraad ingesteld. Hierin zitten (wijk)bewoners en hun familieleden.

 

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen.  Zodoende is er binnen elke wijk waarin Florence zorg aanbiedt, een Wijkcliëntenraad opgericht. Naast de Wijkcliëntenraden is er ook een Centrale Cliëntenraad. Zowel de Wijkcliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

 

Lid worden Wijkcliëntenraad Gulden Huis

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de Wijkcliëntenraad Gulden Huis als u in ons verzorgingshuis Gulden Huis woont of thuiszorg van Florence ontvangt in Escamp. Via de Wijkcliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de Wijkcliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartners van de Wijkcliëntenraad zijn Anja van der Pouw en Eelke Koning, managers Zorg. Zij zijn bereikbaar via anja.van.der.pouw@florence.nl en eelke.koning@florence.nl

 

Samenstelling Wijkcliëntenraad Gulden Huis

De Wijkcliëntenraad Gulden Huis bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 

  • Mevrouw P.Geraerts, voorzitter
  • De heer D. Hoogwater, secretaris
  • Mevrouw W. Haensel- van Schaardenburg
  • Mevrouw L.M. Koelé-Bijkerk
  • Mevrouw L. Lageweg
  • De heer H. Perluka
  • Mevrouw D. Zuidema

 

Notulist: Mevrouw A. Bakhuis

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingsdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.
Locatie
Expertisecentrum Gulden Huis
070 - 754 50 00
Steenhouwersgaarde 1
2542 AA Den Haag
info@florence.nl