CoornhertCentrum - Den Haag
070 - 41 31 000

Wijkcliëntenraad CoornhertCentrum

Wijkcliëntenraad CoornhertCentrum | Moerwijk | Florence

Florence heeft in Moerwijk in Den Haag een Wijkcliëntenraad ingesteld. Hierin zitten (wijk)bewoners en hun familieleden. 

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen.  Zodoende is er binnen elke wijk waarin Florence zorg aanbiedt, een Wijkcliëntenraad opgericht. Naast de Wijkcliëntenraden is er ook een Centrale Cliëntenraad. Zowel de Wijkcliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

 

Lid worden Wijkcliëntenraad CoornhertCentrum

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de Wijkcliëntenraad CoornhertCentrum als u in ons verzorgingshuis woont, een appartement binnen CoornhertCentrum huurt of thuiszorg van Florence ontvangt in Moerwijk. Via de Wijkcliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de Wijkcliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartner van de Wijkcliëntenraad CoornhertCentrum zijn Geja Lohman, manager Zorg en Biny Vos, manager Services. Zij zijn bereikbaar via:

geja.lohman@florence.nl 

biny.vos@florence.nl

 

Samenstelling Wijkcliëntenraad CoornhertCentrum

De Wijkcliëntenraad CoornhertCentrum bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 

  • Mevrouw O. de Steur, voorzitter
  • Mevrouw I. Schutte-Kok
  • Mevrouw E.A. Vos
  • Mevrouw A. Harteveld​
  • De heer P.J. Flinterman​
  • de heer C.F.  Flier
  • Mevrouw G. Oosterlaar (vertrouwenspersoon CHC)

 

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.
Locatie
Woonzorgcentrum CoornhertCentrum
070 – 754 08 88
Erasmusplein 87
2532 RG Den Haag
info@florence.nl