Header Duinhage
070 - 41 31 000

Wijkcliëntenraad Duinhage

Wijkcliëntenraad Duinhage | Den Haag | Florence

Florence heeft voor Duinhage een Wijkcliëntenraad ingesteld. Hierin zitten (wijk)bewoners en hun familieleden.

 

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen.  Zodoende is er binnen elke wijk waarin Florence zorg aanbiedt, een Wijkcliëntenraad opgericht. Naast de Wijkcliëntenraden is er ook een Centrale Cliëntenraad. Zowel de Wijkcliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ).  

 

Lid worden Wijkcliëntenraad Duinhage

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de Wijkcliëntenraad als u in ons verzorgingshuis Duinhage woont. Via de Wijkcliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de Wijkcliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartners van de Wijkcliëntenraad zijn Marleen Hallensleben en Simon Zwager. Zij zijn bereikbaar via marleen.hallensleben@florence.nl en simon.zwager@florence.nl

 

Samenstelling Wijkcliëntenraad Duinhage

De Wijkcliëntenraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 

  • De heer E.de Neve, voorzitter
  • De heer L. Frerichs, lid
  • Mevrouw S. de Kruiff, lid
  • Mevrouw J. van den Brink, lid
  • Mevrouw M. van der Horst, lid

 

 

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingsdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.
Locatie
Woonzorgcentrum Duinhage
070 - 754 16 66
De Savornin Lohmanlaan 202
2566 AW Den Haag
info@florence.nl