Header-afbeelding Jonker Frans
070 - 41 31 000

Wijkcliëntenraad Jonker Frans

Wijkcliëntenraad woonzorgcentrum Jonker Frans | Regentesse- en Valkenboskwartier | Florence

Florence heeft voor Jonker Frans in Den Haag een Wijkcliëntenraad ingesteld. Hierin zitten (wijk-)bewoners en hun familieleden.

 

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen.  Zodoende is er binnen elke wijk waarin Florence zorg aanbiedt, een Wijkcliëntenraad opgericht. Naast de Wijkcliëntenraden is er ook een Centrale Cliëntenraad. Zowel de Wijkcliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

 

Lid worden Wijkcliëntenraad Jonker Frans

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de Wijkcliëntenraad Jonker Frans in Den Haag als u in ons verzorgingshuis Jonker Frans woont of thuiszorg van Florence ontvangt in het Regentesse- en Valkenboskwartier. Via de Wijkcliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de Wijkcliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven.De gesprekspartner van de Wijkcliëntenraad is Eddy Lieferink, manager Zorg. Hij is bereikbaar via eddy.lieferink@florence.nl

 

Samenstelling Wijkcliëntenraad Jonker Frans

De Wijkcliëntenraad Jonker Frans bestaat op dit moment uit de volgende leden: 

 

  • Mevrouw V.G. Ruiter, interim voorzitter
  • Mevrouw M. Friperson, secretaris
  • De heer F. de Graaff
  • De heer R. Hardoar
  • Mevrouw W. Jansen
  • De heer D.A. Maddoe, vice voorzitter
  • Mevrouw Y. van de Water 

 

De Wijkcliëntenraad Jonker Frans is bereikbaar via wcrjonkerfrans@gmail.com.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingsdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.
Locatie
Woonzorgcentrum Jonker Frans
070 - 754 11 11
Newtonplein 100
2562 JZ Den Haag
info@florence.nl