Header Woonzorgcentrum Wijndaelercentrum
070 - 41 31 000

Wijkcliëntenraad Wijndaelercentrum

Wijkccliëntenraad Wijndaelercentrum

Florence heeft voor Wijndaelercentrum in Den Haag een Wijkcliëntenraad ingesteld. Hierin zitten (wijk)bewoners en hun familieleden.

 

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen. Zodoende is er binnen elke wijk waarin Florence zorg aanbiedt, een Wijkcliëntenraad opgericht. Naast de Wijkcliëntenraden is er ook een Centrale Cliëntenraad. Zowel de Wijkcliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

 

Lid worden Wijkcliëntenraad Wijndaelercentrum

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de Wijkcliëntenraad Wijndaelercentrum in Den Haag als u in ons woonzorgcentrum Wijndaelercentrum woont of thuiszorg van Florence ontvangt in de wijk. Via de Wijkcliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de Wijkcliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartner van de Wijkcliëntenraad Wijndaelercentrum zijn Anita Derks, manager Zorg en Biny Vos, manager Services. Secretaresse is Jolanda Beekman: jolanda.beekman@florence.nl

 

Samenstelling Wijkcliëntenraad Wijndaelercentrum

  • De heer F. Nieuwenhuizen,  voorzitter
  • Mevrouw E. van Leeuwen, secretaris en penningmeester
  • Mevrouw L.G. Eggink-de Jong, lid                      
  • De heer Ir. S.M.C. Louwerse, lid
  • Mevrouw C. van der Wacht-Troost, lid
  • Mevr. P. Spaans, lid
  • Mevr. M.W.E. Kok-v.d. Logt, lid
Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingsdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.
Locatie
Woonzorgcentrum Wijndaelercentrum
070 – 754 23 33
Catharina van Rennesstraat 8
2551 GM Den Haag
info@florence.nl