Westhoff header
070 - 41 31 000

Wijkcliëntenraad Westhoff

Wijkcliëntenraad Westhoff in Rijswijk | Florence

Florence heeft in Westhoff in Rijswijk een Wijkcliëntenraad ingesteld. Hierin zitten (wijk-)bewoners en hun familieleden.

 

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen.  Zodoende is er binnen elke wijk waarin Florence zorg aanbiedt, een Wijkcliëntenraad opgericht. Naast de Wijkcliëntenraden is er ook een Centrale Cliëntenraad. Zowel de Wijkcliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

 

Lid worden Wijkcliëntenraad Westhoff

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de Wijkcliëntenraad  Westhoff als u in ons verzorgingshuis Westhoff woont of thuiszorg van Florence ontvangt in Rijswijk. Via de Wijkcliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de Wijkcliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartners van de Wijkcliëntenraad Westhoff zijn Jenny van Esch, Rita Jagt en Marianne van der Spek, managers Zorg. Zij zijn bereikbaar via Jenny.van.esch@florence.nl, rita.jagt@florence.nl en marianne.van.der.spek@florence.nl

 

Samenstelling Wijkcliëntenraad Westhoff Rijswijk

De Wijkcliëntenraad Rijswijk bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 

  • De heer W. Wories, voorzitter
  • De heer E. van Deutekom
  • Mevrouw H. van der Harst
  • Mevrouw D. de Leijster-van Gils
  • Mevrouw A. Soeters, notuliste
  • De heer S. Sukdeo

 

 

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingsdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.
Locatie
Expertisecentrum Westhoff
070 - 754 24 44
Julialaantje 38
2283 TB Rijswijk
info@florence.nl