Woonzorgcentrum Steenvoorde
070 - 41 31 000

Wijkcliëntenraad Steenvoorde

Wijkcliëntenraad Steenvoorde

Florence heeft voor Steenvoorde in Rijswijk een Wijkcliëntenraad ingesteld. Hierin zitten (wijk-)bewoners en hun familieleden.

 

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen.  Zodoende is er binnen elke wijk waarin Florence zorg aanbiedt, een Wijkcliëntenraad opgericht. Naast de Wijkcliëntenraden is er ook een Centrale Cliëntenraad. Zowel de Wijkcliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

 

Lid worden Wijkcliëntenraad Steenvoorde Rijswijk

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de Wijkcliëntenraad Steenvoorde in Rijswijk als u in ons verzorgingshuis Steenvoorde woont of thuiszorg van Florence ontvangt. Via de Wijkcliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de Wijkcliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartner van de Wijkcliëntenraad is Gerrie van Heulen, manager Zorg. Zij is bereikbaar via gerrie.van.heulen@florence.nl

 

 

Samenstelling Wijkcliëntenraad Steenvoorde

De Wijkcliëntenraad Steenvoorde bestaat op dit moment uit de volgende leden: 

 

  • De  heer  R. Croes
  • De heer G. van Duin
  • Mevrouw D. Greive
  • Mevrouw A. Hoonhout
  • Mevrouw G.W. van der Wel-Markerink
Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.
Locatie
Woonzorgcentrum Steenvoorde
070 - 754 22 22
Generaal Spoorlaan 62
2285 CH Rijswijk
info@florence.nl