Vredenburch
070 - 41 31 000

Wijkcliëntenraad Vredenburch

Wijkcliëntenraad Vredenburch

Florence heeft voor Vredenburch in Rijswijk een Wijkcliëntenraad ingesteld. Hierin zitten (wijk-)bewoners en hun familieleden.

 

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen.  Zodoende is er binnen elke wijk waarin Florence zorg aanbiedt, een Wijkcliëntenraad opgericht. Naast de Wijkcliëntenraden is er ook een Centrale Cliëntenraad. Zowel de Wijkcliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

 

Lid worden Wijkcliëntenraad Vredenburch Rijswijk

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de Wijkcliëntenraad Vredenburch in Rijswijk als u in ons verzorgingshuis Vredenburch woont of thuiszorg van Florence ontvangt. Via de Wijkcliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de Wijkcliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartners van de Wijkcliëntenraad zijn Yvonne Polderman, manager Zorg en Paul Slijpen, manager Services. Zij zijn bereikbaar via yvonne.poldeman-VBH@florence.nl en paul.slijpen@florence.nl

 

Samenstelling Wijkcliëntenraad Vredenburch

De Wijkcliëntenraad Vredenburch bestaat op dit moment uit de volgende leden: 

 

  • De heer E. van Deutekom, voorzitter                   
  • Mevrouw M. Diependaal   
  • Mevrouw A. Coli
  • Mevrouw C. Slootweg
  • Mevrouw J. Looyen-Souer
  • De heer A. van Beek
  • Mevrouw N. van Dissel                      

 

 

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Wijkcliëntenraad Vredenburch via

clientenraadvredenburch@hotmail.com

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingsdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.
Locatie
Woonzorgcentrum Vredenburch
070 - 754 53 00
van Vredenburchplantsoen 1
2282 SK Rijswijk
info@florence.nl