Woonzorgcentrum De Mantel
070 - 41 31 000

Wijkcliëntenraad in Leidschendam-Voorburg

Wijkcliëntenraad  Leidschendam-Voorburg | Florence

Florence heeft in Leidschendam-Voorburg een Wijkcliëntenraad ingesteld. Hierin zitten (wijk-)bewoners en hun familieleden.

 

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen.  Zodoende is er binnen elke wijk waarin Florence zorg aanbiedt, een Wijkcliëntenraad opgericht. Naast de Wijkcliëntenraden is er ook een Centrale Cliëntenraad. Zowel de Wijkcliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ).

 

Lid worden Wijkcliëntenraad Leidschendam-Voorburg

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de Wijkcliëntenraad Leidschendam-Voorburg als u in ons verzorgingshuis De Mantel woont of thuiszorg van Florence ontvangt in Leidschendam-Voorburg. Via de Wijkcliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de Wijkcliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartner van de Wijkcliëntenraad is Christel Bank, manager Zorg. Zij zijn bereikbaar via christel.bank@florence.nl

 

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.
Locatie
Woonzorgcentrum De Mantel
070 - 754 37 77
Klaverweide 54
2272 BV Voorburg
info@florence.nl