Locatiecliëntenraad Duinhage

Florence heeft voor Duinhage een locatiecliëntenraad ingesteld. Hierin zitten zitten cliënten en hun familieleden.

Wijkcliëntenraad Duinhage | Den Haag | Florence

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op beslissingen die worden genomen.  Zodoende is er voor elk woonzorgcentrum en verpleeghuis een locatiecliëntenraad opgericht. Naast de locatiecliëntenraden is er ook een centrale cliëntenraad.Zowel de locatiecliëntenraden als de centrale cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

Lid worden locatiecliëntenraad Duinhage

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de locatiecliëntenraad als u in ons woonzorgcentrum Duinhage woont. Via de cliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. 

Samenstelling Locatiecliëntenraad Duinhage

De cliëntenraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Mevrouw J. van den Brink, voorzitter
  • De heer L. Frerichs, lid
  • Mevrouw I. Westra, lid
  • De heer M, Rogier, lid

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatiecliëntenraad via duinhage@clientenraadflorence.nl 

Locatie

Bel mij terug

*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.