Wijkcliëntenraad Jonker Frans

Florence heeft voor Jonker Frans in Den Haag een Wijkcliëntenraad ingesteld. Hierin zitten (wijk-)bewoners en hun familieleden.

Wijkcliëntenraad woonzorgcentrum Jonker Frans | Regentesse- en Valkenboskwartier | Florence

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen.  Zodoende is er binnen elke wijk waarin Florence zorg aanbiedt, een Wijkcliëntenraad opgericht. Naast de Wijkcliëntenraden is er ook een Centrale Cliëntenraad. Zowel de Wijkcliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

Lid worden Wijkcliëntenraad Jonker Frans

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de Wijkcliëntenraad Jonker Frans in Den Haag als u in ons woonzorgcentrum Jonker Frans woont of thuiszorg van Florence ontvangt in het Regentesse- en Valkenboskwartier. Via de Wijkcliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de Wijkcliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven.De gesprekspartner van de Wijkcliëntenraad is Eddy Lieferink, manager Zorg. Hij is bereikbaar via eddy.lieferink@florence.nl

Informatie Wijkcliëntenraad Jonker Frans

De voorzitter van de Wijkcliëntenraad Jonker Frans, de heer Maddoe, is bereikbaar via wcrjonkerfrans@gmail.com 

Locatie

Bel mij terug

*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.