Wijkcliëntenraad Oostduin

Florence heeft voor Benoordenhout een Wijkcliëntenraad ingesteld. Hierin zitten (wijk)bewoners en hun familieleden.

Wijkcliëntenraad Oostduin

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen.  Zodoende is er binnen elke wijk waarin Florence zorg aanbiedt, een Wijkcliëntenraad opgericht. Naast de Wijkcliëntenraden is er ook een Centrale Cliëntenraad. Zowel de Wijkcliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

Lid worden Wijkcliëntenraad Oostduin

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de Wijkcliëntenraad Oostduin in Den Haag als u in ons woonzorgcentrum Oostduin woont of thuiszorg van Florence ontvangt in Benoordenhout. Via de Wijkcliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

 • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
 • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de Wijkcliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartners van de Wijkcliëntenraad Oostduin zijn de managers Zorg Jacqueline Bhikhie en Tanja Bon, alsmede de manager Services Jacoline Lems.

 

Samenstelling Wijkcliëntenraad Oostduin

De Wijkcliëntenraad Oostduin bestaat op dit moment uit de volgende leden: 

 

  • De heer C. Vermeulen, voorzitter 
  • Mevrouw C. Boonstra
  • Mevrouw G.P. Weijnschenk
  • Mevrouw A. Soeters, notuliste
  • Mevrouw J. Kooijmans
  • De heer S. Stegweg

 

Meer informatie

Voor meer informatie of voor de laatste notulen kunt u contact opnemen met de Wijkcliëntenraad via oostduin@clientenraadflorence.nl

Locatie

Bel mij terug

*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.