Wijkcliëntenraad in Voorburg

Florence heeft in Voorburg een Wijkcliëntenraad ingesteld. Hierin zitten (wijk)bewoners en hun familieleden.

Wijkcliëntenraad Voorburg | Florence

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen.  Zodoende is er binnen elke wijk waarin Florence zorg aanbiedt, een Wijkcliëntenraad opgericht. Naast de Wijkcliëntenraden is er ook een Centrale Cliëntenraad. Zowel de Wijkcliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Lid worden Wijkcliëntenraad Voorburg

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de Wijkcliëntenraad Voorburg als u in ons woonzorgcentrum De Mantel woont of thuiszorg van Florence ontvangt in Voorburg. Via de Wijkcliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de Wijkcliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartner van de Wijkcliëntenraad is Ilse van Reenen, manager Zorg. Zij is bereikbaar via ilse.van.reenen@florence.nl

Raakt de zorg voor ouderen ook u?

De wijkcliëntenraad (WCR) van zorgcentrum De Mantel in Voorburg zoekt nieuwe leden voor de belangenvertegenwoordiging van de bewoners en van de thuiszorgcliënten van Florence in Voorburg.

Wij zijn zowel op beleids- als op uitvoerend niveau betrokken bij de ontwikkelingen in de zorg én bij de dagelijkse praktijk. Op grond van de Wet op de medezeggenschap brengen wij advies uit over alle zaken die de zorg- en leefsituatie van de bewoners/cliënten raken. Wij voeren overleg met het management, zowel op centraal als lokaal niveau en onderhouden contact met bewoners, familieleden, mantelzorgers en personeel.

Heeft u belangstelling? Wij informeren u graag over deze belangrijke, uitdagende, boeiende, veel omvattende taak.

Wij nodigen u uit contact op te nemen met Houw The voor een informatief gesprek.

Telefoon 070 - 386 11 35
Mailadres dhthe@xs4all

 

Locatie

Bel mij terug

*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.