Wijkcliëntenraad in Voorburg

Florence heeft in Voorburg een Wijkcliëntenraad ingesteld. Hierin zitten (wijk)bewoners en hun familieleden.

Wijkcliëntenraad Voorburg | Florence

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen.  Zodoende is er binnen elke wijk waarin Florence zorg aanbiedt, een Wijkcliëntenraad opgericht. Naast de Wijkcliëntenraden is er ook een Centrale Cliëntenraad. Zowel de Wijkcliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Lid worden Wijkcliëntenraad Voorburg

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de Wijkcliëntenraad Voorburg als u in ons woonzorgcentrum De Mantel woont of thuiszorg van Florence ontvangt in Voorburg. Via de Wijkcliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de Wijkcliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartner van de Wijkcliëntenraad is Ilse van Reenen, manager Zorg. Zij is bereikbaar via ilse.van.reenen@florence.nl. Heeft u interesse om deel te nemen aan de Wijkcliëntenraad? Neemt u dan contact op met Houw The voor een informatief gesprek. Dat kan via dhthe@xs4all of 070 - 386 11 35. 

 

Locatie

Bel mij terug

*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.