Wijkcliëntenraad Steenvoorde

Florence heeft voor Steenvoorde in Rijswijk een Wijkcliëntenraad ingesteld. Hierin zitten (wijk)bewoners en hun familieleden.

Wijkcliëntenraad Steenvoorde | Florence Rijswijk

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen.  Zodoende is er binnen elke wijk waarin Florence zorg aanbiedt, een Wijkcliëntenraad opgericht. Naast de Wijkcliëntenraden is er ook een Centrale Cliëntenraad. Zowel de Wijkcliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

Lid worden Wijkcliëntenraad Steenvoorde Rijswijk

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de Wijkcliëntenraad Steenvoorde in Rijswijk als u in ons woonzorgcentrum Steenvoorde woont of thuiszorg van Florence ontvangt. Via de Wijkcliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de Wijkcliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartner van de Wijkcliëntenraad is Gerrie van Heulen, manager Zorg. Zij is bereikbaar via gerrie.van.heulen@florence.nl

Samenstelling Wijkcliëntenraad Steenvoorde

De Wijkcliëntenraad Steenvoorde bestaat op dit moment uit de volgende leden: 

 

  • De heer A. van Dongen
  • Mevrouw A. Hoonhout

Locatie

Bel mij terug

*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.