Wijkcliëntenraad Voorschoten

Florence heeft in Voorschoten een Wijkcliëntenraad ingesteld. Hierin zitten (wijk)bewoners en hun familieleden.

Wijkcliëntenraad in Voorschoten | Florence

Belangen behartigen bewoners en thuiszorgcliënten

Florence vindt het belangrijk dat u als bewoner of cliënt invloed heeft op te nemen beslissingen.  Zodoende is er binnen elke wijk waarin Florence zorg aanbiedt, een Wijkcliëntenraad opgericht. Naast de Wijkcliëntenraden is er ook een Centrale Cliëntenraad. Zowel de Wijkcliëntenraden als de Centrale Cliëntenraad behartigen de belangen van onze bewoners en  thuiszorgcliënten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Zorginstellingen (WMCZ). 

Lid worden Wijkcliëntenraad Voorschoten

Ook u en uw familie kunnen deelnemen aan de Wijkcliëntenraad Voorschoten als u in ons woonzorgcentrum Adegeest woont of thuiszorg van Florence ontvangt in Voorschoten. Via de Wijkcliëntenraad kunnen u en uw familie direct invloed uitoefenen op het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen Florence. Onderwerpen waarover u kunt meepraten zijn onder meer:

 

  • het beleid voor veiligheid, gezondheid en hygiëne;
  • de begroting en de jaarrekening.

 

Over deze onderwerpen kan de Wijkcliëntenraad gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies geven. De gesprekspartner van de Wijkcliëntenraad Voorschoten is Michelle Langeveld, manager Zorg. Zij is bereikbaar via Michelle.langeveld@florence.nl

Samenstelling Wijkcliëntenraad Voorschoten

De Wijkcliëntenraad Voorschoten bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 

  • De heer Eric van den Enden, voorzitter en penningmeester
  • De heer Dick van der Krogt, secretaris
  • Mevrouw Nelleke van den Berg, vertegenwoordigster van psychogeriatrische cliënten van de eerste etage 
  • Mevrouw Kate Donkers, vertegenwoordigster van de huurappartementen van Woonzorgcentrum Adegeest 
  • Mevrouw Els van den Hul, vertegenwoordigster van psychogeriatrische cliënten van de begane grond
  • Mevrouw Marjolein Poorta, contactpersoon en woordvoerster van de Thuiszorg
  • De heer Tom Struijk, vertegenwoordiger van de cliënten van de afdeling somatiek

Locatie

Bel mij terug

*
*
Door op 'verzenden' te klikken gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening aan u. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden.
Vul hier niets in a.u.b.