Zorg- en welzijnsorganisaties samen met gemeente Den Haag op inspirerende Haagse Toeâh

6-6-2016
Gemeente Den Haag en zorgorganisaties op pad

De Stichting Anton Constandse, Florence, Middin, Parnassia en Xtra Welzijn zijn gisteren samen met beleidsmedewerkers, leden van de commissie Samenleving en account- en projectmanagers van de gemeente Den Haag op fietstoer geweest. Het evenement ‘Samen op de Haagse Toeâh’ was door de zorg- en welzijnsorganisaties georganiseerd om te laten zien hoe Haagse burgers en organisaties elkaar vinden en versterken.

 

Uniek kijkje in de keuken

Bij alle projecten die werden bezocht, maakten de deelnemers kennis met betrokken wijkbewoners, medewerkers en vrijwilligers. Zij boden een uniek kijkje in de keuken van enkele geslaagde wijkinitiatieven. In een kleine setting werd meer verteld over de successen én de leerpunten. Met de Haagse Toeâh hebben de organiserende partijen aan de gemeente Den Haag laten zien dat een inspirerende samenwerking veel meer is dan alleen de som der delen. Het werd dan ook een middag vol inspiratie voor toekomstig beleid en nieuw te beginnen projecten.

 

Inspirerend en verrassend

Dat de fietstocht langs een aantal bijzondere wijkprojecten werd gewaardeerd, bleek uit de enthousiaste reacties. De bezochte projecten inspireerden en werden door sommige deelnemers ‘verrassend’ genoemd. Twee deelnemers gaven aan in de buurt van een bezocht project te wonen, maar er nooit vanaf te hebben geweten.

 

Wijkrestaurant Keu's Genoeg

‘Samen op de Haagse Toeâh’ begon bij het eerste samenwerkingsvoorbeeld Keu’s Genoeg aan de Genemuidenstraat. Dit restaurant, waarin wordt samengewerkt door Middin, maaltijdleverancier Gewoon Lekker Thuis en Florence, is speciaal bedoeld voor de wijk. Na een broodje ging de fietstoer naar een aantal andere samenwerkingsinitiatieven, zodat de deelnemers zelf konden ervaren hoe Haagse burgers en organisaties elkaar vinden en versterken.

 

Contact met de buurt

De Haagse Toeâh reisde verder langs het unieke Maggerzijn, het prachtige Hofje van Boheemen en het altijd gezellige woonzorgcentrum Jonker Frans. Maggerzijn is een ontmoetingsplek van Middin voor mensen met een verstandelijke beperking en bewoners van de Haagse wijk Rustenburg-Oostbroek. De gemeente Den Haag roemde de dubbele doelstelling van Maggerzijn, omdat ‘iedereen er mag zijn en onderdeel uitmaakt van de samenleving’. In het Hofje van Boheemen, waarin de Stichting Anton Constandse en Xtra Welzijn samenwerken, maakten de deelnemers van de fietstoer kennis met een woonplek voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een verstandelijke beperking of psychische aandoening. Deze verschillende doelgroepen gaan prima samen en hebben elkaar het nodige te bieden. Daarvan raakten de deelnemers al snel overtuigd.

 

Verbinding leggen

Het jongerenteam van Parnassia ontving de fietsers om te vertellen over hun samenwerking met het Jeugd Interventie Team (JIT, onderdeel van Xtra Welzijn). Zij lieten zien dat dit project er is ter ondersteuning voor Haagse jongeren als ze ernstige maatschappelijke problemen ervaren door hun psychische klachten. In het centrum De Regenvalk maakten de deelnemers kennis met de vele mogelijkheden die daar onder meer door de Stichting Anton Constandse en Vóór Welzijn worden geboden. Bij het woonzorgcentrum Jonker Frans van Florence werd duidelijk hoe het woonzorgcentrum het sociale middelpunt van de wijk kan zijn en verbinding legt tussen jong en oud. Er werd onder meer verteld over een workshop fotografie, waarbij ouderen van Florence samen met jongeren van de Stichting Anton Constandse bijvoorbeeld selfies leerden maken.

 

Over de Haagse Toeâh

De Haage Toeâh werd georganiseerd door de Stichting Anton Constandse, Florence, Middin, Parnassia en Xtra Welzijn. Deze partijen zijn de initiatiefnemers van het project De Hofcirkel. Binnen De Hofcirkel wordt sinds een aantal jaar samengewerkt op het gebied van zorg en welzijn in het Regentesse- en Valkenboskwartier. De reden hiervan is dat de zorg- en welzijnspartijen wilden inspelen op de komende veranderingen op het gebied van zorg en welzijn. De Stichting Anton Constandse biedt beschermd wonen, ambulante begeleiding en/of dagbesteding aan mensen met een psychische aandoening. Florence levert zorg in woonzorgcentra en thuis en zet in op gezondheidspreventie. Middin ondersteunt mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. Ook mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom kunnen op Middin rekenen. Parnassia is gespecialiseerd in psychiatrie. Xtra welzijn ondersteunt (tijdelijk) kwetsbare burgers in elke levensfase door middel van informatie, advies, begeleiding, preventie en lichte zorg. Daarbij worden de talenten en mogelijkheden van mensen benut en wordt hen de kans gegeven problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk.

Contact
070 - 41 31 000
Bel mij terug
Naam*
Telefoonnummer*
Ik heb een vraag over:
Vul hier niets in a.u.b.