Roze loper

Bij Florence Houthaghe kunt en mag u zichzelf zijn. Bij ons woont u veilig en hebben we respect voor wie u bent. Sinds 2022 hebben we het keurmerk “De Roze Loper”. Daarmee laten we zien dat iedereen welkom is, onafhankelijk van afkomst, religie of levensovertuiging en seksuele geaardheid.

Nicol Dirkse, locatiemanager van Houthaghe, is er trots op dat zijn locatie het certificaat “De roze loper” draagt. “Wij vinden het binnen ons verpleeghuis belangrijk dat u of uw naaste woont in een omgeving waarin respect voor elkaar is. We gaan op een warme en sociale manier met elkaar om. Er is ruimte voor ieders persoonlijke vrijheid. Alle bewoners en zorgmedewerkers zijn open en tolerant. Ook voor onze medewerkers zorgen wij voor een veilige, fijne en oordeelvrije werkomgeving. Het is mooi om te zien hoe we steeds meer laten zien wat de roze loper voor ons betekent.”

Activiteiten

Het team organiseert regelmatig bijeenkomsten of activiteiten voor zowel onze bewoners als medewerkers.

Respect gaat verder

Respectvol met elkaar en met elkaars eigendommen omgaan, is belangrijk. Daarom verwachten wij dat iedereen de ander in zijn waarde laat.

De roze loper voor ons team

Medewerkers en vrijwilligers, zichzelf moet kunnen zijn ongeacht geloof, afkomst of seksuele voorkeur. Wij besteden daarbij ook bij de werving van nieuwe personeel aandacht aan. Zij moeten ook de veiligheid voelen om te mogen werken in een werkomgeving waar je jezelf kan zijn.

De roze loper

De Roze loper is een initiatief van Roze 50+ en is een keurmerk om de sociale acceptatie van LHBTIQ+-personen in o.a. zorginstellingen te

bevorderen. Het keurmerk behalen bestaat uit een scan, audit en een certificaat.

 

 

 

 

 

 

Locatie